Forlik på Stortinget gjør at pelsdyrbønder kan juble: For Henning utgjør det flere millioner kroner

Takstverdien, og ikke den bokførte verdien, skal ligge til grunn for erstatning til pelsdyrbønder som må legge ned drifta. For Henning Dalbakk i Rendalen utgjør forskjellen rundt seks millioner kroner.