Gå til sidens hovedinnhold

Legger opp til samling i sentrum

Artikkelen er over 6 år gammel

Skolesjef Tord Arnesen har en drøm om sju veldrevne skoler, mens assisterende rådmann er glad for korte avstander. Administrasjonen argumenterer sterkt for å legge ned på bygda og bygge opp i sentrum.

Administrasjon og politikere startet på et to dager budsjettseminar i går for å rette opp en skakkjørt kommuneøkonomi. Sparekontoen er tom, Elverum har ikke lenger peeng på bok, og har utgifter som overstiger inntektene.

Når underskuddet på 26 millioner kroner i fjor i tillegg må dekkes inn over to år, kommer en ikke utenom smertefulle endringer som kan vare. Kommunen må øke inntekter og redusere utgifter for 60 millioner kroner i året. Retningen for endringene skal politikerne meisle ut i dag.

Les også: Her er kuttlista

I går var dagen for gode råd, fra fylkesmann Sigbjørn Johnsen, fra assisterende fylkesmann Anne Kathrine Fossum, fra Bjørn Brox i konsulentfirmaet Agenda Kaupang, og fra administrasjonen.

Vekst i sentrum

Administrasjonen peker på mulighetene som ligger i strukturendringer. Det vil si å legge ned på bygda og bygge opp i sentrum. Assisterende rådmann Aasmund Hagen viste befolkningsstatistikken som viser at 75 prosent av innbyggerne bor i sentrum, og at veksten de kommende åra også vil komme her.
 

Les også: Frykter følgene av ungdomskutt


– Heldigvis har vi korte avstander. De aller fleste når sentrum på 20 minutter, sa Hagen. Før skolesjef Tord Arnesen fortalte om sin drøm og sju effektive og velfungerende skoler: Hanstad i sør, Vestad i vest, Hernes i øst, og Frydenlund, Søbakken og Ydalir i midten, samt ei stor Elverum ungdomsskole som godt kan tåle å bli over 1000 elever.

– En kan velge å se på dette som en svart og trist dag, men også som en mulighetenes dag, sa Arnesen.

Både fylkesmann og konsulenten slo fast at grunnskolen i Elverum er sulteforet som den er, og ikke kan slankes ytterligere på innhold.
– Tenk kvalitet og inneholdt, oppfordret Arnesen.

Enorm økning i PRO

Fra 2013 til 2014 økte utgiftene til pleie- og omsorg med 56 millioner kroner. I Elverum koster en sykehjemsplass 200.000 kroner mer enn tilsvarende plass i Kongsvinger. En kommune som Stjørdal som har dreid omsorgen mot mer hjemmebaserte tjenester, driver pleie- og omsorg 75 millioner kroner rimeligere enn Elverum i året.

– Omsorgen er institusjonstung og må dreies mer mot hjemmebasert omsorg, sa Brox. Administrasjonens forslag er å legge ned Sætre og konkurranseutsette to sykehjem.

Les også: Ytterligere økning i eiendomsskatten kan komme

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen minnet forsamlingen om at endringene skal vare, og dermed bør ta inn over seg utviklingstendensene i samfunnet (se ostlendigen.no). Og så trøstet han med at dette kommer til å gå veldig bra. Andre kommuner har gjort det samme, og kommet styrket ut, sjøl om det må tas tunge avgjørelser.

Kommentarer til denne saken