Lei pipekonserter i kirken

DÅRLIGE PIPER: Halvparten av stemmene på orgelet i Åmot hovedkirke, fungerer til dels bra, men pipeverket holder på å ramle ned. Noen av blypipene har også begynt å synke sammen, konstaterer kirkemusiker Lars Otto Sørhus.
$BYLINE_ON$Foto: Kristin Søgård$BYLINE_OFF$

DÅRLIGE PIPER: Halvparten av stemmene på orgelet i Åmot hovedkirke, fungerer til dels bra, men pipeverket holder på å ramle ned. Noen av blypipene har også begynt å synke sammen, konstaterer kirkemusiker Lars Otto Sørhus. $BYLINE_ON$Foto: Kristin Søgård$BYLINE_OFF$

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Kirkemusiker i Åmot, Lars Otto Sørhus, mener tiden er overmoden for å restaurere orglene i Åmot og Osen kirker. – Vi har egentlig ikke noe valg lenger, sier han.

DEL

I lang tid har orglene i Åmot hovedkirke og Osen kirke vært modne for restaurering. Verst er det i Osen, der orgelet ikke kan brukes overhodet.
– Det er fullstendig utslitt. Mekanikken med skinnbelgene har morknet med årene, og da kommer det ingen lyd, sier Sørhus.
Orgelet i Osen sto opprinnelig i Nordstrand kirke. Orgelet er i utgangspunktet stort og flott, men i Osen er det ikke bygget opp i sin fulle størrelse. Likevel er det større enn det i Åmot kirke.
De to orglene har henholdsvis 20 og 11 stemmer. Av de 20, er det imidlertid bare 14 som brukes.
Orglene er henholdsvis fra 1921 og 1902.

Har litt penger

Å restaurere orglene i Osen og Åmot kirker koster anslagsvis rundt 1,2 og 1,7 millioner kroner – til sammen altså nærmere 3 millioner. Det er overkommelig, fastslår Sørhus.
– Vi har fondsmidler og det er samlet inn en del penger i løpet av årene. Noen har testamentert gaver, og kommunen bør også bidra litt, sier organisten som altså ikke anser finansieringen som noe hinder.
– Det er en del muligheter, men vi må jobbe med å få inn kronene, fastslår han.
Nå håper Sørhus at fellesrådet og kommunen får på plass en finansieringsplan. Når det er gjort, kan utlysningen ta til. Til å bistå under hele prosessen, har fellesrådet engasjert en fagutdannet konsulent. Han vil også ha tett kontakt med Riksantikvaren som har klare retningslinjer også når det gjelder orgelrestaurering.

Vil komme i gang

Det er flere grunner til at restaureringen bør komme i gang så fort som mulig, påpeker Sørhus. For det første skulle det ha skjedd for lenge siden. For det andre tynnes det i rekkene av kompetente fagfolk. Et tredje moment er at delene som skal benyttes i restaureringen, blir vanskeligere å få tak i. Ifølge Sørhus er dessuten Riksantikvaren interessert i at arbeidet snart tar til.
– Nå vil vi utfordre næringsliv og folk til å gi et bidrag. Det er viktig å få orglene i orden mens det er mulighet for det, sier Sørhus.

Artikkeltags