Færre unge røyker og drikker

IKKE SÅ KULT: Flere jenter enn gutter drikker, men blant ungdom i Løten gir det stadig mindre status i vennegjengen å drikke seg full. (Foto: NTB Scanpix)

IKKE SÅ KULT: Flere jenter enn gutter drikker, men blant ungdom i Løten gir det stadig mindre status i vennegjengen å drikke seg full. (Foto: NTB Scanpix)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Ni av ti elever på ungdomstrinnet i Løten rører ikke alkohol. Svært få røyker eller snuser. Det viser en fersk undersøkelse.

DEL

Ungdom i Løten skiller seg positivt ut i forhold til det som er trenden i resten av landet. Det mener Kristine Langmyr, rådgiver ved Kompetansesenter rus (KoRus) – region øst, som la fram de nye tallene i kommunestyremøtet onsdag.

– Dette er veldig bra, men la det ikke bli noen hvilepute. Fortsett det gode arbeidet, sier hun.

Klar skjerping

Forrige ungdomsundersøkelse i Løten ble gjennomført i 2012. Da svarte 17 prosent av elevene på ungdomstrinnet at de drakk av og til, og hele 11 prosent oppga at de drakk alkohol flere ganger i måneden.

I årets undersøkelse er det bare én prosent som svarer at de drikker «nokså jevnt», og sju prosent svarer «av og til».

Andelen ungdom som oppgir at de aldri eller knapt noen gang har smakt alkohol, har økt fra 72 prosent i 2012 til 90 prosent i år.

Å drikke seg full gir mindre status i vennemiljøet enn det gjorde før, ifølge elevene.

Totalt 215 elever har svart på undersøkelsen; en svarprosent på 88 gir et godt grunnlag for å si noe om hvordan ungdom i Løten har det, fastslår Kristine Langmyr.

Får ikke lov hjemme

På landsbasis oppgir sju prosent av de unge at de får lov å drikke alkohol av sine foreldre. Slik er det ikke i Løten, ifølge den ferske undersøkelsen; bare tre prosent oppgir at de får lov hjemme.

Så er da også foreldre viktige forbilder for barna sine når det gjelder alkoholbruk, sier de unge selv. Ni av ti ungdommer mener det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle.

Nær halvparten av de unge i Løten mener at foreldrene ikke bør drikke alkohol i barnas nærvær. Elevenes holdning er strengere i dag enn for bare tre år siden.

Røyker mindre

Unge i Løten røyker og snuser mindre enn landssnittet. Bare to prosent svarer at de røyker «minst ukentlig», tre prosent bruker snus.

Fem prosent sier at de er blitt tilbud hasj, mot 11 prosent på landsbasis. Men de aller fleste takker nei; kun én prosent av elevene i Løten oppgir at de har brukt hasj.

Holdningen til å kjøre i ruset tilstand er også endret i Løten siden forrige ungdomsundersøkelse. Stadig færre synes det er greit å sitte på når sjåføren har drukket alkohol.

Flere ensomme

Det store bildet som tegner seg av ungdoms levekår i Løten er positivt, understreker Kristine Langmyr. Men noen har det vondt, de kjenner seg utrygge, eller de sliter med angst eller depresjon.

Flere unge i Løten sier at de er uten nære venner, og flere opplever helseplager, fysisk og psykisk, enn det som framgår av undersøkelser andre steder i landet.
Særlig jentene oppgir at de føler håpløshet med tanke på framtida. Over 40 prosent av jentene sier at de ofte er skuffet over seg sjøl.

– Det er et altfor høyt tall, sier Kristine Langmyr. Hun oppfordrer Løten kommune til å finne ut hva som ligger bak tallene og sette inn tiltak. Det gjelder også i skolen.

30 prosent av jentene og 17 prosent av guttene stiller seg bak utsagnet: «Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen».

Tydelige voksne

Resultatet fra undersøkelsen viser at ungdom ønsker seg tydelige voksne, mener ordfører Bente Elin Lilleøkseth.

– Både Løten kommune og foreldrene har tatt på alvor det som kom fram i forrige undersøkelse for tre år siden, framholder hun.

Nå blir det opp til alle å fortsette den gode utviklingen på rusområdet og samtidig se på hva som er mulig å gjøre for å møte de andre utfordringene som framgår av årets ungdomsundersøkelse.

Artikkeltags