Sauefjøset på Skramstad i Løten har rommet bygdas største besetning; rundt 450 dyr, med stort og smått.

Denne våren er det bare en liten håndfull igjen.

De skal gå på innmarksbeite, fastslår Olav Landheim, 49 år og heltidsbonde.

– Jeg beholder bare noen så havninga ikke gror igjen, sier han.

Kanskje har det også ei anna side, tilføyer han.

Det har vært en tung prosess å tømme fjøset.

– Jeg måtte bearbeide det. Men jeg angrer ikke. Når det blir en så stor belastning i hverdagen, da måtte jeg bare gjøre det. Jeg orket ikke mer, sier Landheim.

Rovdyr

Lamminga i fjor var et mareritt, forteller bonden.

– For jeg visste hva de hadde i vente, sier han.

Sommerbeitet ligger nord for riksveg 25, nær grensa til Elverum.

De siste årene har Landheim tapt rundt 16 prosent av besetningen til rovdyra.

– Det er ikke ekstremt mye. Det er andre som har mistet mye mer. Men det er lidelsene jeg tenker på, ikke tallene, sier han.

Han har funnet levende og maltrakterte dyr, med avrevne jur og mark i åpne sår. Mange ganger, voksne dyr og lam.

– Hadde dyra blitt drept og spist, så hadde jeg ikke sagt noe. Men det er bare herjinger, sier Olav Landheim.

Han søkte om tilskudd til å holde dyra på beite hjemme, men fikk avslag.

– Dette er jo i grønn sone, det skal ikke være noe problem med rovdyr her, sier Løten-bonden.

Derfor kan han heller ikke få omstillingsmidler.

Da avslaget kom, valgte han likevel å holde igjen dyra én måned ekstra, før han slapp dem til skogs.

– Da tok det tre dager før de første skadene ble oppdaget, forteller han.

Uviss framtid

Sau har utgjort mer enn halve næringsgrunnlaget for Landheim, resten er korn.

– Men det går ikke an å leve av bare korn. Akkurat nå er det usikkert hva jeg gjør framover, sier 49-åringen.

Han deltar helst ikke i den offentlige debatten om rovdyr, landbruk og politikk, men han har sine meninger.

– Sona kan de fjerne, for den fungerer ikke, sier Landheim.

Han har liten tro på at det blir noen endring.

– Det er så få som blir berørt, så det skjer nok ikke.

– Hva slags reaksjoner får du fra folk som hører at du gir deg?

– Det er flere som sier at de forstår meg. Enkelte har spurt om dette med dyra virkelig går så innpå meg. Og, ja, det gjør det. Jeg mistet nattesøvnen av det, sier Olav Landheim.

– Hvordan har du det nå?

– Nå er jeg ferdig med det. Jeg har forsonet meg med at det måtte bli slik.