Olavsrosa er en pris som blir delt ut av Norsk Kulturarv. «Kvalitetsmerket Olavsrosa blir tildelt steder av høy kvalitet som har grunnlag i den norske kulturarven og som er åpent for publikum».

En urnorsk gård

Når man kjører inn på Amperhaugen føler man virkelig at man er i Norge, et gammelt Norge, omkring 1700-tallet. Det er da de eldste bygningene på gården ble bygd.

Den nyeste bygningen er fra 1996, men er bygd i gammel stil. Den ble bygd etter at en av de gamle bygningene brant ned.

Jo og Mette har drevet tradisjonell gårdsdrift på gården tidligere, men de siste årene har det blir mer og mer fokus på overnattingsmuligheter og reiseliv.

Jo synes det er flott å kunne gi turister og interesserte en ordentlig norsk gårds- og friluftsopplevelse

Et livsverk

Jo og Mette har gjort det til sitt livsverk å ta vare på gården sin og de to setrene som hører med.

Jo mener det ligger i blodet hans å ta vare på gamle hus.

– Det er en tusenårig tradisjon å levere gården i bedre stand enn det den var i når man selv fikk den, sier Jo.

Til tross for at det er nettopp gården Jo lever av, ser han mer på det som en hobby.

– Jeg har en lidenskap for gamle hus. Det gir meg en utrolig livslykke å ta vare på de, sier han.

Både han og Mette har fått mye glede ved å ta vare på gården og tradisjonene som hører med.

– Jeg håper det har gitt like mye til barna våre, sier han. Jo og Mette har to døtre.

Det er usikkert om de vil ta over gården, og Jo er opptatt av å ikke legge noe press på dem.

– For meg var det en selvfølge å ta over gården, men ungdommen tenker litt annerledes i dag, smiler Jo.

Blir satt pris på

Jo og Mette syns det er stort å bli satt pris på med en så anerkjent pris som Olavsrosa.

«Amperhaugen tildeles Olavsrosa fordi dette er en viktig arena for formidling av bygningstradisjoner og bygdekultur i Østerdalen», sier begrunnelsen til Norsk Kulturarv.

Prisen skal deles ut under det årlige arrangementet Fossedagene på gårdstunet på Amperhaugen.

Statsråd Bård Vegar Solhjell har fått æren av å dele den ut.