Bildene viser lokalene slik som Anders Behring Brevik forlot dem da han 22. juli reiste fra Åsta til Oslo for å sprenge bomben.

I produksjonsrommet sto blendere (miksmastere) på rekke og rad, brukt til knusing av kunstgjødsel.

– Kunstgjødselen er bearbeidet slik at det ikke absorberer væske, for at det skal være ubrukelig for terrorister. Derfor måtte jeg knuse det, og til det brukte jeg miksmastere, sa Behring Brevik i retten i dag.

Han fortalte også at han hadde satt av tre-fire uker på å lage bombene på Vålstua.

– Dessverre tok det tre-fire ganger så lang tid som planlagt, sa han.

Dette førte til at Utøya ble ett av terrormålene, mens han opprinnelig vurderte å gå til angrep på norske journalisters Skup-konferanse i Tønsberg.

Breivik fortalte også at han ble forsinket i planene fordi han slet med å få leid en stor nok gård til formålet.

Gården måtte være av en viss størrelse for at de store innkjøpene av kunstgjødsel ikke skulle vekke oppsikt.

Les mer om 22. juli-saken på vår temaside om saken her.