Pålagt å flytte til Grong

PÅLAGT Å FLYTTE: Anne Ulvig og Anders Kiær eier 570.000 dekar i tre Trøndelagskommuner der eiendomsressursene drives gjennom firmaet Ulvig Kiær AS. I 2008 kjøpte de gården Sandøla i Grong kommune for å ha et hovedsete i Namdalen for firmaet, og konsesjonsvilkårene for denne gården er å bosette seg der innen 1. januar 2012. (Arkivfoto: Østlendingen)

PÅLAGT Å FLYTTE: Anne Ulvig og Anders Kiær eier 570.000 dekar i tre Trøndelagskommuner der eiendomsressursene drives gjennom firmaet Ulvig Kiær AS. I 2008 kjøpte de gården Sandøla i Grong kommune for å ha et hovedsete i Namdalen for firmaet, og konsesjonsvilkårene for denne gården er å bosette seg der innen 1. januar 2012. (Arkivfoto: Østlendingen)

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Ekteparet Anne Ulvig og Anders Kiær er pålagt å flytte til Grong kommune i Nord-Trøndelag innen 1. januar 2012. Ekteparet fikk konsesjon med bovilkår på kjøpet av Sandøla gård i Grong.

DEL

I 2008 kjøpte Anne Ulvig og Anders Kiær to gårdsbruk i Indre Namdalen, fem kilometer sør for kommunesenteret i Grong kommune.

Ifølge Adresseavisen var gårdsbruket Homo og nabogården Homonesset, som de da het, begge konsesjonspliktige. De to gårdene ble slått sammen og omdøpt til Sandøla gård. I vedtaket fra kommunestyret heter det; «Grong kommune setter vilkår om erverver innen 01.01.2012 tilflytter eiendommen og deretter selv bebor og driver den landbruksmessig forsvarlig i minst fem år sammenhengende».

Fikk utsettelse på boplikt

I konsesjonssøknaden fra 2008 ber de om en utsettelse av boplikten på grunn av at Anders Kiær er varaordfører i Stor-Elvdal fram til utgangen av oktober 2011.

Ifølge Adresseavisen innvilget Grong kommunestyre utsettelsessøknaden, men slo samtidig fast at det var uaktuelt med noen ytterligere utsettelse.

I en uttalelse til Adresseavisen sier nyvalgt ordfører Skjalg Åkerøy (Ap) at han forventer at ekteparet kommer flyttende til kommunen hans, slik de selv har skrevet i konsesjonssøknaden.

– Boplikten står klart og tydelig i konsesjonsvilkårene. De skrev jo selv i søknaden at de ønsker å bo på bruket. Det er det vi forholder oss til, sier ordfører Åkerøy.

Han uttaler også at dersom Ulvig og Kiær ikke flytter innen fristen så må kommunen behandle konsesjonssøknaden på nytt.

– Klar over vilkårene

– Vi er selvsagt klar over vilkårene i konsesjonen på eiendommen og vi er nå i en fase der vi vurderer ulike måter å oppfylle konsesjonsvilkårene på, sier Anders Kiær.

Etter seks og et halvt år i strid med Ola Mæhle om den 1,2 millioner dekar store eiendommen i Nord-Trøndelag, ble det en løsning i mai i fjor.

– Vi sitter nå tilbake med 570.000 dekar i kommunene Grong, Namsskogan og Verran, et eierskap som for øvrig ikke krever boplikt, sier Kiær.

Storelvdøl og jaktentusiast Anders Kiær sier at han benytter eiendommen og at han i høst blant annet felte sin første elg i los for egen hund i Sandøladalen.

– Det er en kabal som må legges med hensyn til egne ansatte, egne barn og oss selv, og som vi jobber med å få til å gå opp, sier Kiær om bopliktspørsmålet i Grong.

Naturlig hovedsete

Første etasje i hovedbygningen på Sandøla gård skal ifølge Adressavisa være innredet som kontor, og den daglige driften av Ulvig Kiær AS i Trøndelag skjer fra Sandøla gård.

I konsesjonssøknaden skriver Ulvig og Kiær at de «i lengre tid har vært på jakt etter et egnet sted for kontor, lager og verksted for bedriften, samt bosted for eierne. For bedriften er det viktig å ha en sentral plassering, samtidig som firmaets satsing på primærnæring, utmark og kraft gjør det riktig å samle driften av eiendommene rundt et gårdsbruk».

Artikkeltags