Forsvaret jobber på stedet med å slukke brannen selv.

Det sivile brannvesenet på Rena deltar ikke i slokkingsarbeidet.

– Det brenner i et område vi ikke får oppholde oss i, slår Arve Heimdal ved 110-sentralen i Elverum fast.

Røykgranater

Fungerende plassmajor på Rena Eivind Baarseth opplyser at det tirsdag ble skutt med fosfor-holdige røykgranater inne i området.

– Dette er noe vi har anledning til å gjøre, understreker han.

– Hvitt fosfor er imidlertid av en slik kjemisk sammensetning at det tar fyr. Branner kan blusse opp lenge etter at skytingen har foregått, forklarer han.

Etter at skytingen hadde opphørt tirsdag var Forsvaret selv på stedet. I dialog med det sivile brannvesenet bestemte Forsvaret at de var i stand til å håndtere situasjonen selv.

Brannen blusset opp igjen i natt

Brannen som oppsto tirsdag klarte Forsvaret å slukke selv.

– Været var da av en slik art at vi håndterte dette på egenhånd. I løpet av natten skiftet været og brannen blusset opp igjen i natt. Nå i ettermiddag har vi på nytt startet slokkingsarbeid i området, sier plassmajoren til Østlendingen.

Det skal ikke være fare for at skogbrannen sprer seg til områder utenfor Regionfelt Østlandet.

– Det brenner i øyeblikket i området Haraåsen. Vi har kontroll på brannen, så langt det er mulig. Jeg ga i går klare føringer for at jeg skulle bli kontaktet dersom det var det minste sannsynlig at brannen skulle spre seg nedover i lia mot Deset. Det er min største bekymring. Slik situasjonen er nå er det ingen fare for spredning, sier Baarseth ved 15.30-tiden.

God dialog med sivilt brannvesen

Han understreker at Forsvaret har god og tett dialog med det sivile brannvesenet, selv om de ikke deltar aktivt i slokkingsarbeidet inne i regionfeltet.

Baarseth legger ikke skjul på at hvitt fosfor er et stoff som er underlagt strenge miljøkrav.

Både fordi det er brannfarlig, men også fordi det er ekstremt giftig.

– Vi er underlagt strenge miljøkrav. Det er strenge regler for hvordan og når vi får lov til å bruke dette. Blant annet værforholdene må vurderes nøye. I går så vi at det var tid for å gjøre det. Vi hadde fått åpning for å kunne bruke hvitt fosfor nå, sier han.

Plassmajoren understreker at Forsvaret holder seg godt innenfor de rammene som er gitt for å bruke stoffet.

Slokkes fra lufta

Operasjonsleder Terese Hoff Bylterud opplyser overfor Østlendingen like før klokken 17.00 at brannen er besluttet slokket fra lufta.

– Eksakt hvor store områder som er rammet nå vet jeg ikke, men det opplyses at den har spredd seg litt. Den sprer seg imidlertid motvinds, noe som gjør at vi får hjelp av vinden i øyeblikket. Etter å ha vært oppe og sett på brannen fra helikopter, har brannvesenet besluttet å slokke den med helikopter, sier Bylterud.

Dette arbeidet ble bekreftet påbegynt klokken 18.14 onsdag kveld.

Klokken 23.13 opplyser Forsvaret at brannen er slukket.

– Brannen er nå bekjempet. Brannen ble meldt slukket ved hjelp av Forsvarets Bell 412 helikoptre klokken 20.30 i kveld, skriver pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets Operative Hovedkvarter i en e-post til Østlendingen.

Fakta om hvitt fosfor:
■ Hvitt fosfor er et fast, vokslignende stoff ved romtemperatur.
■ Stoffet antenner spontant i luft ved 30-45 grader celsius
■ Ved forbrenning omdannes hvitt fosfor til fosforsyre.
■ Hvitt fosfor er tyngre enn vann
■ Løseligheten i vann er lav, og oppholdstiden i vann er derfor lang.
■ Hvitt fosfor er meget giftig for alle organismer, der dødelig dose er mellom 1-10 mg/kg kroppsvekt.
Kilde: Forsvarets forskningsinstitutt