Sokneprest Synnøve Sakura Heggem er villig til å ofre jobben for å vie homofile par.

På Facebook-siden sin skrev hun etter at Kirkemøtet stemte nei til at likekjønnede par skal få lov til å vie seg i kirken:

«Jeg bestemte meg i går, dagen etter vedtaket i kirkemøtet: Blir jeg bedt om å vie et likekjønnet par i Åmot, Osen eller Deset kirke, sier jeg ja, selv om det skal koste meg arbeidet som prest. Landsbylivet trenger det. Nå. I et evig lys; lux aeterna».

Kan havne i retten

– Ja, det er bokstavelig ment, men det er verdt å nevne at det er grader av reaksjoner. Man risikerer å miste vigselsretten eller andre ting, sier hun.

Ikke bare hun, men også paret som vies, vil ta en sjanse.

– Det paret risikerer, er at vielsen vil være ugyldig og at det kan bli en rettssak omkring gyldighet, sier Heggem.

Sannhetsvitner

Et personlig offer. Det er slik Heggem definerer utspillet.

– Jo, det er litt svimlende å tenke på at jeg kan miste prestearbeidet eller rettigheter i jobben, selv om jeg tror det skal mye til. Men når jeg går ut med dette, er det fordi det dypest sett henger sammen med hva kjærlighet betyr eller er, sier soknepresten som synes hun har hatt altfor «lite og dårlig teologi» om Guds kjærlighet.

– Det har jeg forsøkt å gjøre noe med som forsker, og prøver å gjøre noe i globalt perspektiv gjennom Grundtvigs salmer, sier hun.

Å lytte til og stole på folks erfaringer om kjærlighet, er en forutsetning for å tale om det hellige, mener presten.

– Alle er i Guds navn like viktige sannhetsvitner på hva kjærlighet her. Gud er i alt, også kjønn, men samtidig hevet over kjønn og da er også kjærligheten noen ganger hevet over kjønn. Skal jeg presses til å si hva som er viktigst av Gud og kjærlighet, som er umulig, tilsier min kristne tro at jeg skal velge kjærlighet. Det har Jesus lært meg.