Bygger bare ett kraftverk

OVERVÅKER: Anders Kiær overvåker framdriften i oppføringen av selve turbinhuset i kraftstasjonen i Veslefallet på Rasta I 2009.

OVERVÅKER: Anders Kiær overvåker framdriften i oppføringen av selve turbinhuset i kraftstasjonen i Veslefallet på Rasta I 2009.

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Kiær Mykleby ønsker å endre sine utbyggingsplaner for småkraftverk i Søkkunda ved å bygge ett kraftverk, Søkkunda kraftverk.

DEL

Kiær Mykleby ble i desdember tildelt konsesjon for bygging av to småkraftverk i Søkkunda Styggberget Kraftverk og Kolåsmyrfallet Kraftverk i Stor-Elvdal.

Nå vil Kiær Mykleby endre sine planer ved å slå sammen de to småkraftverkene til ett kraftverk, Søkkunda Kraftverk. Endringen fører til at det ikke blir utbygging av Styggberget Kraftverk samt inntaktsdam til Kolåsmyrfallet Kraftverk.

På denne strekningen blir det anlagt en rørgate lenger vekk fra elveløpet samtidig som det ikke blir bygget veier slik det var planlagt.

Inntaksdammen til Søkkunda Kraftverk blir den samme som dammen til Styggberget Kraftverk.

Stasjonsbygget til Søkkunda kraftverk blir identisk med Kolåsmyrfallet Kraftverk.

Utbyggingsområdet for Søkkunda Kraftverk blir det samme som for Styggberget Kraftverk og Kolåsmyrfallet Kraftverk.

Lokal godkjenning

Rørgaten vil få en lengde på 4.900 meter.

Dette er 100 meter kortere enn enn hva det var i den opprinnelige søknaden for to kraftverk.

Endringen fører til at rørgatens kryssing av Søkkunda to ganger unngås.

Samtig blir det ikke nødvendig med noen rørledning i en bratt kneik ned mot Søkkunda.

Det blir heller ikke behovet for en vei på 670 meters lengde.

25,0 Gwh

Brutto fallhøyde blir 241 meter. Produksjonen for Søkkunda Kraftverk er beregnet til 25,0 GWh.

Stor-Elvdal kommune sier i sitt høringssvar til den omsøkte planendringen til Norges vassdrags-og energidirektorat at man anser tiltaket å være i tråd med kommunens satsing på miljøvennlig energiproduksjon, nedfelt i kommuneplan og kommunedelplaner.

Målsettingen

Tiltaket betraktes som sentralt for kommunens målsetting om fullstendig egenoppdekking av kraft innen 2018, konkluderer kommunen med.

Artikkeltags