Jo Øvergaard vant kulturprisen

JO ØVERGAARD

JO ØVERGAARD Foto:

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Jo Øvergaard fra Sollia er vinner av Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2014.

DEL
Det opplyser Hedmark fylkeskommune i en pressemelding fredag. Slik lyder begrunnelsen for utdelingen til Øvergaard: 
 
 
"Jo Øvergaard tildeles Hedmark fylkeskommunes kulturpris fordi han gjennom hele sitt voksne liv har lagt til rette for en rekke kulturaktiviteter. Det er stor bredde i hans
 
kulturengasjement som spenner fra klassisk bygningsvern, til nasjonale turistveier, industrikulturminner og etablering av Fossedagene, sin rolle for tilflytting av
 
billedkunstnere, sin næringsvirksomhet knyttet til kultur, sitt engasjement for å gjøre den lokale krigshistorien kjent og for sin evne til å knytte lokalt engasjement opp mot
 
internasjonale perspektiver. Nettsida Sollia.net sammenfatter mye av hans engasjement og viser hvordan historie, kultur og næring kan skape vekst og utvikling og samtidig
 
bli en del av den store verden. 
 
Med sitt motto «For seint å være pessimist» viser han hva optimisme, engasjement og pågangsmot kan gi av resultater og utvikling for et helt lokalsamfunn. Med sin romslige,
 
fine og folkelige form har Øvergaard bygget verdifulle nettverk med aktører fra det lokale, regionale og nasjonale nivået. 
 
Hans arbeid som er forankret i lokal kultur og historie har innenfor kultur- og næringsvirksomhet gitt betydelig verdiskaping, men ikke minst har arbeidet resultert i ei bygd der
 
folk er bevisst sin historie og tro på egne krefter. Allerede i 1999 ble Øvergaard i forbindelse med Landbruksdepartementets 100 årsjubileum prisvinner for sin innsats i
 
lokalsamfunnet.
 
Øvergårds kulturarbeid strekker seg over et bredt felt av aktiviteter. På 1970-tallet startet hans engasjement for bevaringen av Atnbrufossens anlegg, og i 1994 stod
 
Atnbrufossen vannbruksmuseum ferdig. I 2012 ble Øvergaard tildelt byggeskikkprisen Olavsrosa av miljøvernminister Bård Vegard Solhjell for sitt arbeid med Amperhaugen.
 
Gården som er erklært verneverdig benyttes i dag som overnattingssted. Innehavere av kvalitetsmerket Olavsrosa har en sterk profil i formidlingen av norsk kulturarv. Mottoet
 
"Olavsrosa – våre beste opplevelser" stiller høye krav til produktkvalitet og vedlikehold av denne kvaliteten.
 
Selv om vern av lokale byggetradisjoner og kulturminner har vært en viktig del av Øvergaards arbeid, har like fullt hans ønske om aktivitet og utvikling stått sentralt. Fra en
 
publikumsdag der fosseanleggene ble brukt på den gamle måten, er Fossedagene i Sollia i dag en tre dagers kulturfestival. 
 
Øvergaard har også lagt til rette for at billedkunstnere har funnet veien til Sollia. Gjennom sitt engasjement for kunsten har han gitt kunstnerne bolig og arbeidsmuligheter i
 
bygda. Resultatet har vært kunstutstillinger på det lokale Fossegalleriet. Og det er ikke få av vaktene han også selv har måttet ta for at utstillingen kunne være åpen.
 
Øvergaards mangfoldige kulturarbeid grenser også til næringsutvikling. I forbindelse med utbyggingen av Nasjonal turistveg Rondane har Øvergaard bidratt i å etablere
 
bedriftsnettverket «Langs de blå fjella», blant annet med det formål å gi turistene det beste av opplevelser knyttet til kulturlandskap, natur og ikke minst kortreist mat. Øvergaard
 
har også bidratt i utviklingen av Atnabrukafé ved å arrangere mat- og vinkurs.
 
Øvergård har også skrevet en rekke artikler og historiske emner i flere årbøker, samt lærebøker for skoleverket. Foruten bokutgivelser har han hatt ansvaret for etableringen av
 
nettsiden www.sollia.net. Positive vinklinger skaper mer positivitet er grunntanken i hans arbeid med å fremme lokal stolthet og identitet i bygda.
 

Artikkeltags