– Bjørn nord for <br>birkentraseen

Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Raufjellet – Skramstadseter beitelag i Åmot har søkt om fellingstillatelse på bjørn, etter at rundt fem sauer har blitt tatt den siste uka. Det siste sauekadaveret ble funnet i dag tidlig.

DEL

Det bekrefter fellingsleder for det kommunale fellingslaget i Åmot, Erling Næss, fredag ettermiddag.

Sauekadaverene har blitt funnet i området ved Hemmelfjell. Det ligger like nordvest for Skramstadsætra – som er et sentralt punkt i birkebeinertraseen mellom Rena og Lillehammer.

– Det er i hvert fall snakk om fem sauer som jeg vet om. Fire av disse var radiomerket. «Dødssignalet» fra den siste av dem ble fanget opp i dag tidlig, sier han.

Næss forteller at han selv fant den siste og umerkete sauen.

Flere fellingsforsøk

– Beitelaget har søkt om fellingstillatelse i flere omganger. En gikk ut i forrige uke. Det ble også gitt en tillatelse som gikk ut sist søndag. På mandag ble det søkt på nytt, etter at det ble tatt sau i Løten. Åmot er en del av dette beiteområdet, og det ble derfor gjort nye søk etter bjørn i området i denne uka, uten at det ble gjort funnet noe spor etter bjørn, forklarer han.

– Er det sannsynlig at det befinner seg bjørn i området i dag?

– Ja, det er egentlig det, svarer fellingslederen.

Han understreker at det ikke representerer noen fare for mennesker, dersom en bjørn befinner seg i samme område som birkebeinerdeltakerne.

Søknaden avslått

Rådgiver Ranveig Helgesen hos Fylkesmannen i Hedmark bekrefter at det er framsatt en muntlig søknad om fellingstillatelse fredag og at denne ble avslått.

– Så lenge det kan gjennomføres andre forebyggende tiltak innenfor praktiske og økonomiske rammer, er det ikke anledning til å gi fellingstillatelse. Det er søkt om og gitt tilsagn om midler til tidligsanking fra 20. august. Værforholdene har imidlertid gjort at sankingen ikke har gått like fort som forutsatt. Det er bedrevet sanking, men alle dyra har nok ikke kommet ned fra beite, sier hun.

Helgesen forteller videre at beitelaget er tilbudt midler til ekstraordinært tilsyn i forbindelse med sankingen.

– Det har ikke vært særlig stor interesse for å ta imot dette foreløpig. Årsaken til det er mannskapsmangel, utdyper hun.

– Fortløpende vurderinger

Helgesen utelukker ikke at det kan bli gitt en fellingstillatelse på et senere tidspunkt.

– Vi har bedt om å bli holdt løpende orientert og oppdatert på situasjonen framover. Skjer det spesielle ting vil vi jo selvsagt vurdere situasjonen på nytt, sier hun.

Ostlendingen.no har så langt ikke kommet i kontakt med beitelagsleder Inge Bekkelund for kommentar i saken.

Artikkeltags