Forsvaret aksepterer ikke noe vindkraftverk på Raskiftet rett ved Regionfelt Østlandet og har påklaget konsesjonsvedtaket.

I Østlendingen fredag uttalte Åmot-ordfører Espen André Kristiansen (Ap) at det er alvorlig om Forsvaret motsetter seg næringsutvikling utenfor regionfeltet.

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) ville vite om Luftforsvaret ser for seg økt aktivitet i området.

Steinar Nilsen, seniorarkitekt i Forsvarsbygg Eiendom, har ført klagen på konsesjonen til Raskiftet vindkraftverk i pennen. Han opplyser at det ikke er framtidig økt aktivitet fra Luftforsvaret som er bakgrunnen for klagen.

– Forsvaret er i stadig utvikling, og det kan komme nye våpensystemer og øvelsesmønstre på land og i luft, som kan føre til at vindkraftverket vil legge større begrensninger på regionfeltet enn det som er avdekket til nå. Dette vil være negativt for nytten av feltet, og de store offentlige investeringene som er lagt ned der, påpeker Nilsen.

Han opplyser at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ble gjort oppmerksom på dette allerede 19. desember 2013.

– Hvordan kan Forsvarsbygg/Forsvaret motsette seg næringsutvikling utenfor regionfeltet?

– Vi tar ikke stilling til næringsutvikling. Forsvarsbyggs rolle er å ivareta Forsvarets interesser i denne saken. Det er NVE, samt Olje- og energidepartementet som klageorgan, som vurderer fordeler og ulemper for samfunnet totalt sett. Konsesjonssaken er ikke avsluttet før departementet har behandlet klagene og gjort et endelig vedtak, sier han.

LES OGSÅ: – Frykter å tape 250 millioner kroner