Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) inviterte mandag til pressekonferanse sammen med Per Roar Bredvold, Frps toppkandidat til fylkestingsvalget, og gruppelederne Yngve Sætre (H) og Kersti Grindalen (Frp) for å slippe den gledelige nyheten.

Hanstad sier det ennå ikke er avgjort hvordan fordelingen av de 90 millionene mellom de to vegprosjektene blir, men han regner med at det blir omtrent halvt om halvt.

– Det aller viktigste er at det nå for første gang bevilges penger til prosjektet, slik at det forberedende arbeidet kommer i gang, sier ordfører Hanstad, som håper vegen kan stå ferdig i 2018.

Han er svært fornøyd med at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) virkelig har tatt tak i riksveg 3/25-prosjektet og sørget for at noe skjer.

Riksveg 3/25 fra Ommangsvollen i Løten til Grundset i Elverum skal bygges som et OPS-prosjekt.

Offentlig privat samarbeid (OPS) innebærer at et privat selskap har totalansvar for en vegstrekning i 20-30 år.

Selskapet finansierer, prosjekterer, bygger, drifter og vedlikeholder vegen som avtalt i kontrakten med Statens vegvesen.

Selskapet får jevnlig betalt etter at vegen er åpnet og gjennom alle årene det har ansvar for den.

Kontrakten bestemmer den årlige summen selskapet skal ha, og trekkmekanismer og bonusordninger er knyttet til hvordan vegen fungerer og framstår.

Revidert nasjonalbudsjett legges fram tirsdag formiddag.

I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert.

Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.