Organisasjonene reagerer på en tillatelse Fylkesmannen i Hedmark har fattet, hvor det er gitt tillatelse til å sette ut den nordamerikanske vrifurua på Flishøgda.

– Denne trearten har blitt brukt litt i høyereliggende strøk i Sør-Norge. I utgangspunktet trenger vrifurua høye temperaturer før den slipper frøene sine. Nå viser det seg imidlertid at den klarer å spre seg ved lavere temperaturer, noe som gjør at den har en viss mulighet for å spre seg utover fra Flishøgda, sier rådgiver i WWF, Sverre Lundemo til Østlendingen.

Han legger også stor vekt på det faktum at vrifurua ikke er norsk.

– Fokuset må være å bruke treslag fra Norge, framfor fremmede arter, når man skal plante ut, sier Lundemo.

Akkurat i denne saken, stiller miljøvernorganisasjonene seg undrende til hvilke vurderinger som er gjort i forkant av at tillatelse til utplanting ble gitt.

– Vi klager fordi vi mener det i forkant har vært manglende innhenting av informasjon når det kommer til naturverdiene i det aktuelle området, sier Lundemo.

Han viser også til at området ligger høyt i terrenget.

– Her er det muligheter for langdistansespredning av frø. Når plantefeltet ligger såpass opp i høyden, er det fare for at frøene fra vrifurua skal spre seg over ganske lange strekninger, sier han.

Naturvernerne mener også at det med fordel kunne ha blitt brukt en helt annen tresort.

– Vi ser ikke hvorfor det er nødvendig å bruke akkurat vrifuru, sier han.