Hans Petter Nergård ved Nav har som policy at han ikke uttaler seg i enkeltsaker.
Hvilke oppgaver har Nav i en slik sak?
– Vår oppgave er å bistå med hjelp i henhold til gjeldende regelverk, sier Nergård.
Noe av problemet er åpenbart at Jan Aker har jobbet store deler av sitt liv i Sverige, men ble ufør først da han kom til Norge?
– Nå spør du om enkeltsaker, svarer han.
La oss si at jeg som journalist flytter tilbake til Norge etter et lengre arbeidsforhold i Sverige. Hvor lenge må jeg da jobbe i Norge for å ha rett på sjukepenger og uføretrygd?
– For å få rett til sykepenger må man ha vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før man blir arbeidsufør. Det må også foreligge et tap av pensjonsgivende inntekt som følge av arbeidsuførheten. Det er videre et vilkår at inntektsgrunnlaget for sykepenger utgjør 50 prosent av grunnbeløpet. Etter nasjonal lovgivning er et av vilkårene for å få rett til uførepensjon at man har vært medlem i folketrygden de siste tre årene fram til uføretidspunktet, forklarer han.
Det du sier er at Aker må henvende seg til svenske og ikke norske myndigheter, til tross for at han ble skadet i Norge?
– Nå spør du om enkeltsaker igjen, svarer Nergård.
– Jan Aker ble skadet i 1998, for vel ni år siden. På generelt grunnlag, burde man ikke hatt en avklaring på en slik sak litt fortere?
– Det har vært kontinuerlig behandling hele denne tiden, forklarer han.
– Saken har ligget tre og et halvt år i en skuff?
– Det må stå for Akers regning, sier Nergård.