Heidi Diane Rasmussen er virksomhetsleder for sosial og barnevernstjenesten i Trysil og kommunal Nav-leder. For å få nødhjelp må den trengende møte opp på Nav-kontoret i åpningstiden forklarer Rasmussen til Østlendingen.
– Det er første bud, og kan det dokumenteres at det er behov for nødhjelp, ordner vi dette fort, hevder hun.
– Fra det blir lagt inn en søknad om nødhjelp har vi tre dager på oss ifølge lovverket til å behandle denne og gjøre et vedtak, forklarer Nav-lederen.

Forsinkelse

Jan Aker fikk ikke pengene han ble lovet før helgen på grunn av tekniske problemer med dataanlegget, stemmer det?
– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, svarer Heidi Diane Rasmussen.
– Det jeg kan si er at skriveren ved Nav-kontoret var ute av drift en stund på fredag. Det ble kø på kontoret en stund på dagen, bekrefter Rasmussen.
– Allikevel var det ingen som ikke fikk pengene sine til helga på grunn av skriveren, sier hun bestemt.
– Men vi hadde noen saker liggende som skulle behandles rett etter påske, og disse ble nok dessverre liggende litt for lenge på grunn av sykdom hos saksbehandler, opplyser Nav-sjefen.
– Det beklager vi sterkt. Når vi får inn søknader om livsopphold har vi etter loven tre uker på oss til å fatte et vedtak, forklarer Rasmussen.
– Har vi all den dokumentasjon vi trenger gjør vi dette på to uker.

Hjelper om dagen

Hvorfor ble ikke Aker varslet om at pengene ikke kom til helga?
– Igjen, jeg kan ikke kommentere enkeltsaker, minner Rasmussen om.
– Vi har en løpende dialog med dem som søker sosialhjelp hos oss, hevder Nav-sjefen, men det kan jo selvfølgelig skje glipper hos oss også. Men viktig er det i hvert fall at henvendelser om livsopphold og nødhjelp må skje i våre åpningstider og ikke på ettermiddag og kveld etter at vi har stengt.