Ferdigstillelsen av den første boenheten på det unike boligområdet markerer en aldri så liten milepæl for Kviknehytta og Kvikne Utvikling som er sterkt engasjert i prosjektet.

– Den ene leiligheten er helt ferdig, og på den andre mangler det bare rørleggerarbeidet, sier daglig leder Gjermund Rønning i Kviknehytta. Kjøpere av de to leilighetene er Kjell Sveum og Jan Haugan.

Det nye boligområdet skal bygges ut i to etapper og er unikt fordi det skal inneholde både store og små eneboliger, store og små leiligheter og hytter.

Videre er det lagt stor vekt på utformingen av det estetiske, samt at utbyggingen skal passe inn i et kulturlandskapet.

– Krullhaugen er nå ferdig regulert og legges i disse dager ut for anbud på infrastruktur med vei, vann, kloakk og LED-gatelys. Det er vedtatt at fase 1 i det nye boligfeltet skal sys i hop med det eksisterende boligfeltet Haugan. Deler av det er privat, men går inn i den samme reguleringsplanen, fortsetter Rønning.

De to første leilighetene på Krullhaugen har full standard med kjøkken, bad og to soverom.

De er klargjort for rullestolbrukere og har muligheter for videre utbygging.

– Utvendig er det en carport hvor det er lagt ned golvvarmerør og gjort klart for å sette inn en dør, og vi håper på interesse til å få ferdig to tilsvarende boenheter til i løpet av året. Nå er det mye som tyder på at Tynset får helsearkivet, og med tanke på tilflytting er det avgjørende å få til en helhetsplanlegging på dette for å markedsføre at Kviknebygda har mange glimrende tilbud, sier Rønning.

Jan Haugan som er leder i Kvikne Utvikling framholder at Kviknebygda har alle servicefunksjoner med butikk og bensinstasjon i tillegg til en glimrende ny skole med gode lærere.

– I tillegg har vi full barnehagedekning og løypemaskin som kjører opp mange mil med skiløyper, sier han.

Haugan legger til at Kvikne Utvikling er en organisasjon som skal være et bindeledd mellom kommunen, offentligheten og lag og organisasjoner i bygda.

– Forutsetningen for å få til utvikling er få flere folk. Nettopp derfor har vi engasjert oss i Krullhaugen med å få til en reguleringsplan for området. Det har gått veldig bra. Vi startet opp i 2010, og i 2014 er området regulert, slik at Kviknehytta kan sette opp sin første bolig her, sier han.