I sine fem første år tilbrakte Oda fra Os nesten like mye tid på avlastingsboligen Rytrøa og St. Olavs Hospital som hjemme. Nå gir mamma og pappa alle bryllupsgavene sine til de to institusjonene.