I slutten av september i år ble Fishspot, sammen med bedriftene Ørretens rike og Hooked, tildelt 2,65 millioner kroner av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til et treårig prosjekt for fisketurisme.

Fra å være et lokalt nettverkssamarbeid av tilbydere av fiske, blir Fishspot nå en paraply og portal for fisketurisme i store deler av Innlandet med noen av Norges fremste aktører innen produktutvikling, forvaltning, markedsføring og salg av fiskerelaterte reiselivsprodukter med på laget. Fishspot er et bindeledd mellom grunneiere og den kommersielle bruken av fiskeplasser innenfor Fishspot-paraplyen.

– Målet er at vi skal være en bedrift som går av seg selv når prosjektperioden er over om tre år, sier Gudmund Nygaard, prosjektleder i det tidligere Fishspot samt for det nye Fishspot som foruten Hedmark favner fisketurismen i Oppland, Buskerud og i Telemark fylker. Sør-Trøndelag har også meldt sin interesse, opplyser Nygaard.

Det nye teamet

Daglig leder i Hooked, Bernt Nor, er ansvarlig for markedsføring og websatsing.

– For å nå målene våre må vi ha spisskompetanse i alle ledd, understreker prosjektlederen.

Anders Dahl Eriksen på Hamar, er sjef for det redaksjonelle og for oversettelsene. Tore Grøthe fra Ørretens Rike er med, mens Stein Oddvar Østgård fra Tynset, er selger i prosjektet.

– Vi vil gjøre fiskeopplevelsene i Norge synlige for verden, smiler prosjektlederen, og legger til at innlandsfisketurismen i Norge er lite synlig ute i den store verden.

– Bernt googlet «fishing in Norway», og fikk opp fire lenker. Den første gikk på fiskeregler (for havfiske), den andre gjaldt laks, den tredje Sørøya og den fjerde lenken var om torskefisket. Så vi har en stor jobb å gjøre, sier han.

– Norge er ikke nødvendigvis topp på innlandsfiske i verdenssammenheng. Men Norge har mye annet salgsbart i tillegg, ivrer Nygaard og nevner at turistene kan gå hvor de vil, telte, vann i bekker og elver kan drikkes, Norge har mye villmark og mye villfisk som også faktisk kan spises.

– Dette må pakkes inn og serveres slik at det blir attraktivt for folk utenfor Norges grenser, forklarer prosjektlederen.

Nisjer

Nygaard påpeker at det ikke er «fiske for alle over alt» som nødvendigvis er hovedmålet. Fluefisket er en liten del av fisket i Norge. Fishspot skal også markedsføre predatorfisket som blant annet omfatter store gjedder og store abborer. Fiske spesielt tilpasset barn, er en annen nisje.

– Jeg tror vi må se litt til hva skidestinasjonene gjør. De viser oversiktskart med turløyper og nedfarter i forskjellige farger for å vise hvilke løyper som passer for hvem. Vi har forsøkt å gjøre noe tilsvarende for de forskjellige fisketilbudene og vil fortsette med det, smiler han.

Alle erfaringer tilsier at de som spesialiserer seg på sitt produkt og sin nisje, sitter igjen med størst vekst, ifølge prosjektlederen. Nygaard forklarer også at hvis en fisketurist går inn på Fishspot sine nettsider for å sjekke fiskeforholdene eksempelvis i Engerdal, får vedkommende også opp opplysninger om overnatting og andre aktiviteter i nærområdet. Går man inn på overnattingssteder i Engerdal vises også lenker til andre aktiviteter, som fisket i området. Nettsidene er på norsk og engelsk.

– All informasjon er flettet inn i hverandre. Slik får alle aktører en gevinst av nettsidene, smiler han.

– De som har et målretta tilbud og legger til rette for ulike brukergrupper og skreddersyr tilbud får en økning av tilreisende fiskere, sier han.

Mål

Innen tre år er målet 50 prosent flere tilreisende fiskere i fjellregionene i Norge, 75 prosent økning av fiskekortsalg, samt å få de tilreisende til å bli lengre. Målet er også 100 prosent økning av forbruk fra tilreisende fiskere. I 2013 og 2014 hadde tilreisende fiskere et årlig forbruk på nesten 100 millioner kroner innenfor det som i dag er Fishspot.

Den totale omsetningen av fiskekort var i 2013 på 6,2 millioner kroner og i 2014 på 6,9 millioner. Ifølge NINAs rapport 1116 er potensialet for ringvirkninger rundt innlandsfisketurisme opptil 300 prosent av det som genereres nå hvis en går sammen om en samordnet og målrettet satsing.