Nå blir det ny riksveg 3 – kontrakten er undertegnet

LENGSTE: Slik blir den nye brua over Glomma i Alvdal når den står ferdig om snaue to år. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

LENGSTE: Slik blir den nye brua over Glomma i Alvdal når den står ferdig om snaue to år. (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

10. desember undertegnet Implenia Norge kontrakten med Statens vegvesen Region øst om rv.-3-prosjektet gjennom Alvdal.

DEL

Arbeidet starter allerede i desember og prosjektet til 89,3 millioner kroner er planlagt ferdig i september 2016.

Eksisterende gangbru skal rives og fjernes, grunnet dårlig tilstand.

Det pågår en forberedende entreprise for etablering av midlertidig bru og riving av eksisterende bru.

LES OGSÅ: Får jobb verdt 30–40 mill.

– På grunn av høy fart på gjennomgangstrafikken skal det også utføres lokalmiljøtiltak langs rv. 3 gjennom tettstedet. 750 meter av riksveien skal utvikles fra landeveispreg til gatepreg, og veilinjen skal rettes opp. Det skal bygges til sammen 500 meter ny fylkes- og kommunevei. Det skal blant annet utføres fornying av overvannsanlegg, utbedring av kommunens vann- og avløpsnett, samt omlegginger og flyttinger av Telenors og Nord-Østerdal Kraftlags kabelnett. Grøntområder skal etableres og dyrket mark reetableres. Ved Aukrustsenteret skal det etableres ellipseformet rundkjøring, skriver Petter Moe, viseadministrerende direktør i Implenia Norge i en pressemelding.

Implenia peker på at tilpassing til vannføringen i Glomma, utførelse av nettverksbuebru, samt opprettholdelse av trafikkfremkommelighet og arbeidssikkerhet, kombinert med strenge kvalitetskrav er sentrale utfordringer.

Nå begynner arbeidet med brufundamentene. De planlegges å være klare før en eventuell vårflom.

– Brua blir Norges lengste trebru med fritt spenn. Spennet er på 89 meter, og det lengste vi har bygget tidligere er på 70 meter, forklarer Åge Holmestad i Moelven Limtre som skal bygge brua.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Alvdal kommune, Telenor og Nord-Østerdal Kraftlag (NØK).
 

Artikkeltags