100 tonn olivin dumpet i Folla

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

100 tonn olivin ble mandag dumpet i elva Folla ved hjelp av helikopter. Håpet er at olivin skal binde tungmetallene som i årevis har rent ut fra de nedlagte gruvene i Folldal.

DEL

Den spektakulære helikopter-operasjonen ble fulgt på nært hold av ordfører Egil Eide i Folldal kommune og prosjektleder Tore Østeraas fra Direktoratet for mineralressurser.

– Olivin-granulatet kommer med lastebil fra Åheim på Sunnmøre og blir fraktet ut i elveløpet med helikopter. Målsettingen er å teste selve utleggingsmetodikken, og observere hvordan produktet legger seg på elvebunnen og transporteres videre nedover elven i vårløsningen, forklarte Østeraas.

– Det andre er å se hvor mye av tungmetallene på elvebunnen som bindes opp av olivingranulatet vi legger ut. Vi regner med at vi har de første resultatene fra forsøket etter vårløsningen neste år, slik at vi kan rapportere inn til direktoratet hvilket potensiale som ligger i å behandle elvebunnen på denne måten.

– Det vi håper er å reetablere bunnvegetasjonen i elva slik at fisken igjen kan leve her, sier Østeraas.

Dumpingen av 100 tonn olivin i Folla er bare første trinn i et omfattende og langsiktig prosjekt som går ut på å stanse det som har blitt kalt den største enkeltstående tungmetallavrenningen i Norge.

Tungmetaller har rent uhindret ut i Folla gjennom flere tiår etter at gruvedriften i Folldal ble nedlagt på 1950-tallet.

Folla har vært regnet som fullstendig fiskedød over en strekning på én mil fra Folldal sentrum og ned til Grimsbu, der Folla renner sammen med Grimsa og fortsetter videre nedover til samløpet med Glomma i Alvdal.

Dersom testen som gjøres nå blir vellykket kan det bli aktuelt å dumpe atskillig større mengder olivin nedover elveløpet. Samtidig planlegges et kjemisk renseanlegg som skal stanse den kontinuerlige avrenningen av kobber, sink, kadmium og jern til vassdraget.

– Renseanlegget blir tidligst bygget i 2016, fastslår prosjektleder Tore Østeraas.

Verken han eller noen andre har så langt villet gi noen antydning om hvor mange millioner kroner det vil koste å stanse forurensningsskandalen i Folldal.

Artikkeltags