Dermed spurte heller ikke de ansatte på ungdomshjemmet mer da jenta fortalte om blant annet fysiske avstraffelser og tvang hjemme på Gjerdrum.

– Det må ha vært som å snakke til en vegg, konkluderte aktor, statsadvokat Inga Bejer Engh.

Opplysningene kom fram da en barnevernspedagog fredag forklarte seg i ankesaken i Eidsivating lagmannsrett der den 49 år gamle Alvdal-moren står tiltalt for seksuelle overgrep og vold mot sin nå 27 år gamle datter.

LES MER OM GJERDRUM-SAKEN HER!

Også 27-åringens tidligere stefar er tiltalt i saken.

Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd mens familien bodde på Gjerdrum fra 1990-1998.

Tidligere er moren dømt for overgrep mot sine to yngste barn og to nabobarn i Alvdal-saken.

Datteren bodde på ungdomshjemmet fra 2000 til 2003 etter at resten av familien hadde flyttet til Alvdal.

Bekymringsmelding

Barnevernspedagogen ble fostermor for jenta da hun flyttet fra ungdomshjemmet i 2003.

Hun fortalte i retten om ei jente som hadde et intenst ønske om å ha en mor som brydde seg om henne, og som strevde veldig med å få svar på hvorfor moren ikke ville ha kontakt.

Jenta var også veldig bekymret for sine to småsøsken som da hadde flyttet til Alvdal.

Det resulterte i at ungdomshjemmet i 2001 sendte en bekymringsmelding til barnevernet i Alvdal med kopi til barnevernet i Gjerdrum.

Dette gjorde de til tross for at de hadde fått beskjed om ikke å høre på jenta, som barnevernet hadde sagt hadde en diagnose.

– Vi tenkte at dersom bare halvparten av det jenta fortalte var sant, så er dette ille. Da har ikke de to ungene i Alvdal det bra, forklarte barnevernspedagogen.

Ingenting ble gjort med bekymringsmeldingen.

Barnevernspedagogen kunne i retten ikke huske hvorfor.

Men det har tidligere kommet fram opplysninger i retten om at det var barnevernet i Gjerdrum som satte en stopper for at saken ble undersøkt nærmere.

Åpne dører

En konsulent i barnevernet i Gjerdrum skulle ha forklart seg i saken fredag, men tidsplanen sprakk og hun vitner først til uka.

Det kommer til å skje for åpne dører.

Da barnevernet vitnet i Nedre Romerike tingrett, skjedde det for lukkede dører, så det blir første gang offentligheten får barnevernets versjon av saken.

– Jeg ba om åpne dører fordi jeg mener det er viktig at offentligheten får vite hva som gikk galt i barnevernets håndtering av denne saken. Det gikk galt ikke bare i Gjerdrum, men også i Alvdal. Det er av offentlighets interesse å få vite om barnevernet har gjort grep for å forhindre at slike ting skjer igjen, sier aktor, statsadvokat Inga Bejer Engh til NTB.

Verken forsvarere eller bistandsadvokat hadde innvendinger mot at dørene ble åpnet både under fostermorens og barnevernets vitnemål.

Den 27 år gamle datteren fikk i februar i fjor 1,9 millioner kroner i erstatning fra Gjerdrum kommune, som vedgår å ha sviktet sine oppgaver og gjort feil da den ikke fulgte opp bekymringsmeldinger om jenta.

Barnevernet fikk skarp kritikk i dommen i Nedre Romerike tingrett, som mente at barnevernet hadde sviktet jenta totalt.

LES MER OM GJERDRUM-SAKEN HER!