Det blir arkiver på Tynset

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

I går kveld offentliggjorde Kulturdepartementet kvalitetssikringsrapporten, KS 2, over de planlagte arkivene på Tynset.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Departementet legger til grunn at arkivbygget med sentraldepot og Norsk helsearkiv skal bygges på Tynset. Samme antall hyllemeter som tidligere er forutsatt, henholdsvis 83.000 meter og 150.000 meter. Arkivbygget forutsettes bygd i to byggetrinn. Rapporten bygger på noe endrede forutsetninger. De kostnadseffektive løsningene er poengtert sterkere og skal gå foran tidsaspektet. Dette er positivt, sier ordfører i Tynset kommune, Bersvend Salbu i sin oppsummering til formannskapet fredag kveld.

I rapporten anbefales det at det skal utarbeides to nye scenarier, kalt to og tre.

Følges anbefalingen vil det utløse et nytt forprosjekt for det som blir valgt.

– I og med at mye er gjort, vil en nødvendigvis ikke bruke mye tid, kommenterer ordføreren.

Rapporten foreslår at tomtens egnethet utredes.

– Det er med tanke på å løse problematikken rundt drift i en fase hvor en går i gang med byggetrinn to. Det pekes også på at det må snarlig tas kontakt med lokale bygningsmyndigheter for å få til justeringer i henhold til det som vil komme av endringer. I dette punktet er det poengtert nettopp at det bør gjøres raskt for å kunne ta hensyn til byggestart på et best klimamessig tidspunkt, det vil si på etterjulsvinteren, understreker ordføreren.

Salbu mener det er viktig at tempoet i prosjektet holdes oppe.

– Derfor må departementet ta tak i rapporten med en gang, og omdisponere midler for å få gjennomført anbefalingene som er gitt. Dette bør skje før revidert budsjett for å sikre at Statsbygg får mulighet til å gjøre det som anbefales. Bevilgninger må også komme i revidert statsbudsjett, både for videre prosjektering, og selvsagt for opprettelse av arkivstudium, poengterer ordføreren.

– Ved å gjøre dette, vil en kunne få full byggestart i 2015. Alt i alt styrker dette vårt prosjekt, så nå er det bare for ansvarlige myndigheter å holde tempoet oppe, understreker Salbu.

SE ET LENGRE INTERVJU MED
ORDFØREREN ØVERST I SAKEN!

LES OGSÅ:

Artikkeltags