Bak planene står Lia gård, som er et kristent retreatsenter.

– Du kan vel kalle det galskap, men vi har tenkt å bygge vår egen stavkirke, ja, smiler Sigmund Bø, som sammen med sin kone Ingeborg grunnla senteret. Nå drives senteret videre av sønnen Ingar og hans familie.

Planene om egen stavkirke har versert i flere år, men nå nærmer det seg bygging.

– Vi mangler ennå noen få godkjenninger, men regner med å starte arbeidet i midten av juli, sier Bø.

Stavkirken skal bygges en kilometer sør fra senteret, i et rolig skogsområde.

– Stavkirken er et byggesett, og selve konstruksjonen skal reises i full fart ved hjelp av mange gode hjelpere, sier Bø.

En av vennene hans, Odd Egil Moen, har både tegnet og laget stavkirken. Tømmeret ble tatt ut av skogen rundt Lia gård for mange år siden.

– Kirkerommet blir på om lag 90 kvadratmeter, og med koret ender vi på 120 kvadratmeter. Den 19 meter høye kirken vil ruve i terrenget, den ligger også med fantastisk utsyn over Storsjøen, sier Bø.

Med mye dugnadshjelp vil byggingen koste inntil 300.000 kroner.

– Kirken vi har på Lia gård har over 1.000 samlinger i året, så stavkirken vil nok også bli hyppig brukt, sier han. Virksomheten på Lia gård har vokst i takt med utbyggingen.

– Vi har mellom 8.000 til 9.000 gjestedøgn i året, noe som betyr over 20 personer per natt, sier Bø. Senteret driftes av åtte til ti fastboende, samt et par personer utenifra.