Krangler om konsekvensen for fisken

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fisk er det store stridstemaet i diskusjonen om kraftutbygging i Tolga. Om det påvirker NVEs avgjørelse får vi vite i vinter.

DEL

Torsdag gjennomførte NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) sluttbefaring av Glomma i forbindelse med Opplandskrafts planlagte utbygging i Tolga.

SE REPORTASJE FRA BEFARINGEN ØVERST I SAKEN!

Fiskebekymringer

Høringsinstanser, utbyggere og andre engasjerte var med på turen.

Engasjementet er stort, og de største bekymringene er fremdeles rundt fisk og fisketurisme.

Utbygger Opplandskraft har gjort en del tilleggsutredninger blant annet når det gjelder fisk.

Det ser ikke ut til å betrygge hverken de lokale motstanderne eller Miljødirektoratet.

Jarl Koksvik fra direktoratet mener ingen har klart å sikre god toveisvandring for fisk, og at utbygger må vise mer detaljert hvordan de vil sikre fiskevandringen.

Han understreker at innlandsfisk er uhyre sårbar sammenliknet med laks.

– Det skal veldig lite til før de bryter en vandring, sier han.

Trond Taugbøl fra Opplandskraft viser til at det i utlandet finnes flere eksempler på kraftutbygginger hvor det er gjort suksessfulle tiltak som sikrer toveispassasje for fisk.

– Det er ikke bare en teoretisk skrivebordsøvelse, sier han.

Kan avgjøres i 2017

Utbyggingssaken ligger nå hos NVE, som skal komme med sin innstilling til Olje- og energidepartementet.

Saksbehandler Ingrid Haug i NVE tror de skal klare å ha den klar i løpet av vinteren.

Hvor lang tid departementet bruker på å lage sin innstilling til Stortinget vet hun ikke, men understreker at det er sterkt politisk ønske om fornybar kraft.

Derfor behøver det ikke ta ekstremt lang tid.

– Det kan bli ferdig neste vinter, sier hun.

Det er satt mål om økning av fornybar energi til 2020, og det vil være ønskelig at det er i drift innen den tid.

Utbygger anslår en byggeperiode på tre år, og det vil være et mål å starte i 2017.

SE REPORTASJE FRA BEFARINGEN ØVERST I SAKEN!

Artikkeltags