Folldal kommune har mottatt søknad om serverings- og skjenkebevilling fra Ølkjillærn Bryggeripub ved Stian Grøndal Berget. Virksomheten er tenkt i samme lokaler som Ølkjillærn, som også drives av Stian Grøndal Berget.

Det søkes om en fast bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin.

Det søkes også om å kunne tilvirke og brygge øl til salg. I innstillingen til politikerne i Folldal foreslås det at Ølkjillærn Bryggeripub får skjenkebevilling for øl, vin og brennevin fra 1. juli 2014.

Bevillingsperioden går fram til 30. juni 2016.

Det foreslås også at Ølkjillærn Bryggeripub får utvidet skjenkebevilling til å brygge og tilvirke øl i Ølkjillærn Bryggeripubs lokaler og at det bryggede ølet vil være en del av stedets helhetlige karakter og serveringstilbud.

Det bryggede ølet kan kun skjenkes i Ølkjillærn Bryggeripubs lokaler.