Prøveborer på arkivtomta

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Denne uka ble det gjennomført prøveboringer på den planlagte arkivtomta for å undersøke grunnen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

– Det er kvikkleire de er redd for, forklarer Rune Brandsnes fra Akershus grunnboring.

Han gjør de faktiske boringene på den planlagte arkivtomta for Løvlien georåd, som skal vurdere grunnen på oppdrag fra Statsbygg.

Arbeidet som foregår nå er kun geotekniske undersøkelser av grunnen, og er ikke oppstart av byggeprosessen. Det er framdeles ikke vedtatt at arkivene skal ligge på den planlagte tomta.

I første omgang bores det for å teste motstanden i grunnen og hva slags masser som befinner seg i grunnen, noe som kalles totalsondering. Hvis det viser seg å være mye løsmasser vil de videre ta grunnprøver.

Uten at Brandsnes har sendt inn boreresultatene til analyse anslår han basert på erfaring at grunnen i stor grad består av mye sand, noe som er positivt med tanke på bygging.

Rapport klar i morgen

Brandsnes sine boreresultater går inn i Statsbygg sitt funksjonsprogram som de lager på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Prosjektleder ved Statsbygg, Ingrid Egeberg, forklarer at et funksjonsprogram sier noe om hva bygget skal inneholde. Alt fra antallet stikkontakter til hva slags reolsystemer som trengs.

Hun er heller ikke bekymret for at boringen skal sette noen hindringer for bygging.

– Man kan jo finne alt mellom himmel og jord. Men det er ingen spesiell grunn til å tro at de ikke skal kunne bruke den tomta der ut fra hva de finner nå, sier hun.

I morgen skal Statsbygg i møte med Kulturdepartementet og Arkivverket for å legge fram funksjonsprogrammet. Deretter skal Kulturdepartementet avgjøre om byggeoppdraget gis til Statsbygg eller om det skal ut på anbud blant private aktører.

Hun regner med at departementet vil bruke et par måneder på avgjørelsen. Deretter kommer prosjektering og anbudsrunder før spaden forhåpentlig kan bli satt i jorda i løpet av neste år.

Kommunen klar 5. juni

Reguleringsplanen for arkivtomta, som også innbefatter blant annet Holmen og den nye videregående skolen, er heller ikke vedtatt ennå.

Leder ved plan, byggesak og geodata, Inger Stubsjøen, opplyser at alt nå er avklart med høringsinstansene, og at planen skal sluttbehandles i kommunestyret 5. juni.

Kommunen har også startet forhandlinger med partene i området, Sjukehuset Innlandet, Arkivverket og fylkeskommunen om utbyggingsavtaler for infrastrukturen i området. Noe som er kommunens ansvar.

Artikkeltags