Slik blir arkivbygget på Tynset

BYGGET: Arkivbygget på Tynset, med Tron i bakgrunnen, 14.200 kvadratmeter over fem plan.

BYGGET: Arkivbygget på Tynset, med Tron i bakgrunnen, 14.200 kvadratmeter over fem plan. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Lusparken arkitekter AS har tegnet arkivbygget som skal romme Norsk Helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Nå foreligger tegningene. Bygget vil ha et areal på 14.200 kvadratmeter fordelt over fem etasjer.

Det skal bygges tre magasin-etasjer under bakkenivå. En enkel og en dobbel med mesaninetasje. En mesaninetasje er en lav mellometasje som er lagt mellom to andre.

Mesaninen er ofte en form for balkong eller galleri og deler hovedetasjene i en bygning.

Magasinet skal sikres mot vannskade, brann, innbrudd og ulovlig adgang og ha stabilt inneklima. Det deles opp i mindre rom for arkiver. Temperaturen skal kunne reguleres separat for hvert enkelt rom.

I første etasje på bakkenivå blir det produksjonsarealer og i andre etasje skal det være kontorer.

Tomten er på cirka 18.600 kvadratmeter og får et bebygd areal på cirka 50 prosent. Tilgrensende områder er bebyggelse i nord og vest, og åpent landskap i sør og øst.

Helsearkivets magasiner skal romme 33.000 hyllemeter med papirarkiver.

Sentraldepotets magasiner skal romme 50.000 hyllemeter med hovedsakelig papirarkiver, men også foto og annet spesialmateriale.

Arkivbygget vil ha en kapasitet for 20 år med arkivering, men det er lagt inn muligheter for utbygging.

Totalentreprenør

I juli 2012 utlyste Statsbygg en konkurranse for en totalentreprise med samspill.

I september i fjor ble det inngått kontrakt med Hent AS som totalentreprenør og en prosjekteringsgruppe bestående av Norconsult og Lusparken arkitekter AS.

Med overlevering av ferdig forprosjekt til Kulturdepartementet i september 2013, vil arkivene tidligst stå ferdig på Tynset ett år etter den opprinnelige planen, i 2016. Kanskje blir det ikke før i 2017.

I juni 2012 fikk Statsbygg oppdragsbrev fra Kulturdepartementet om å utarbeide forprosjekt med kostnadsramme for arkivene.

Levere forprosjekt

1. september 2013, skal Statsbygg overlevere forprosjektet med budsjett til Kulturdepartementet. Hvor raskt den videre behandlingen vil gå er usikkert.

Forprosjektet overleveres Kulturdepartementet like før statsbudsjettet legges fram. Det vil i beste fall si igangsetting i 2014 og ferdigstillelse av arkivene i 2016. (Statsbudsjettet legges fram i begynnelsen av oktober hvert år. Revidert i mai hvert år.) Byggetiden vil ta to år.

Det går fort fra januar 2014 til arkivet står ferdig i 2016. Drøyer politikerne med å få arkivene inn i statsbudsjettet, blir ikke byggestart før i 2015 med ferdigstillelse i 2017.

Artikkeltags