Stor interesse for det planlagte arkivstudiet

HØSTEN 2015: Ordfører i Tynset, Bersvend Salbu, har henvendt seg til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å få oppstart av arkivstudiet inn i revidert budsjett.

HØSTEN 2015: Ordfører i Tynset, Bersvend Salbu, har henvendt seg til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen for å få oppstart av arkivstudiet inn i revidert budsjett. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Fram til nå har 271 meldt sin interesse for den desentraliserte arkivutdanningen på Tynset. Det sikrer nødvendig kompetanse til arkivene mener ordfører Bersvend Salbu.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Norsk helsearkiv har med glede registret at det er stor interesse for det planlagte kompetansetiltaket på Tynset.

Det har også ordfører i Tynset, Bersvend Salbu.

Høy utdannelse

– Når det ble vedtatt å etablere Norsk Helsearkiv og sentraldepot for Arkivverket på Tynset, fikk vi inntrykk av at flere var bekymret over at vi ikke ville få søkere med nødvendig kompetanse til Tynset. Vi fryktet ikke det. Når vi ser på bakgrunnen til de som har meldt sin interesse for studiet på Tynset, må all tvil være blåst til side, understreker Salbu.

Av de 271 interessentene har 136, omtrent halvparten av søkerne, bostedsadresse i Tynset.

95 har postadresse i fjellregionen utenom Tynset.

Det vil si at rundt 85 prosent av søkerne er fra fjellregionen. 40 søkere har postadresse utenfor fjellregionen.

Cirka halvparten har påbegynt eller fullført høyere utdanning.

18 har masterutdanning og 130 har påbegynt eller fullført en bachelor.

– Dette er gode tall. Utdanningsmessig er dette en god fordeling, sier ordføreren.

Inn igjen i budsjett

Regjeringen Stoltenberg la inn oppstartsbevilgninger på 75 millioner kroner til arkivene på Tynset samt 5,8 millioner kroner til oppstart av arkivutdanning inn i statsbudsjettet for 2014, bevilgninger den blå/blå regjeringen tok ut fordi kvalitetssikringsprosessen gjennom KS 2 (kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag) ikke var gjennomført.

Salbu mener denne kvalitetssikringsprosessen ikke har noe med utdannelsestilbudet å gjøre, og har derfor anmodet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen om å legge inn de 5,8 millionene til arkivutdanning i revidert budsjett.

Høyskolen i Sør-Trøndelag, HIST, har ansvaret for den desentraliserte arkivutdanningen som skal tilbys ved Tynset Studie- og høgskolesenter.

– Utdanningen var planlagt med oppstart høsten 2015, og må ikke forsinkes. For å være klar til oppstart av studier høsten 2015, bør denne bevilgningen nå legges inn i revidert budsjett, slik at vi unngår unødvendige forsinkelser, understreker Salbu.

Det er fortsatt anledning til å melde sin interesse.

Datautdannelse

Tynset Studie- og høgskolesenter har startet et årsstudium innenfor IKT-utdanning. Dette setter både ordfører og arkivverket stor pris på.

– Årsstudiet tilsvarer første året på bachelor i Informasjonssystemer, opplyser May Tove Dalbakk ved Tynset Studie- og høgskolesenter.

I inneværende studieår er det fem studenter på det desentraliserte «Årsstudium i Informasjonssystemer». Fire studerer på Tynset og en på Røros.

Ifølge Dalbakk er tilbudet spesielt rettet mot dem som jobber med IKT-driftsoppgaver, og som ønsker å formalisere sin kompetanse. Det er fullt mulig å ta hele eller deler av studiet i kombinasjon med jobb.

– Målet er at vi fra høsten 2015 skal kunne tilby opptak på en desentralisert bachelor i Informasjonssystemer i samarbeid med Studiesenter.no. De som da har gjennomført årsstudiet kan bygge på med andre og tredje året til en fullverdig bachelor i Informasjonssystemer, ivrer Dalbakk.

Norsk Helsearkiv har forstått det slik at IKT-utdanningen vil fortsette, og sannsynligvis utvides til en fullverdig bachelorutdanning fra høsten 2015.

Norsk helsearkiv har behov for flere ansatte med IT-kompetanse når virksomheten kommer i drift på Tynset, og ser med interesse på at det er startet et årsstudium innenfor IKT-utdanning på Tynset.

Artikkeltags