Som resultat av at naturfotograf Bjørn Brendbakken og pensjonert forsker Bjørn Wegge reagerte på at Glommen skog SA planla hogging midt i en stor veletablert tiurleik inviterte Glommen de to, entreprenør og kommunen på befaring i området.

VIDEO: Biolog Reidar Haugan forklarer hvorfor det ikke behøver være noe problem å drive hogst i tiurleiken øverst i saken!


MANGE MENINGER, DELVIS ENIGHET: Erling Birger Semmingsen fra Glommen skog SA (fra venstre), Anders Jensen fra Tynset kommune, naturfotograf Bjørn Brendbakken, biolog Reidar Haugan og Ingmar Eggen fra Glommen er enig om at skogbruket må være forsiktig med tiurleiker. De er bare ikke helt enig om hvordan best ta vare på den. (Foto: Tore S. Rasmussen)

Ikke forbudt å hogge i leik

Glommen hadde også med seg biolog Reidar Haugan som rådgiver.

– Når det gjelder sertifisering og lovverk, så er det ingenting som sier at vi ikke kan hogge på tiurleik, sa han.

Samtidig er det en intensjon i bransjens egen standard (tidligere Levende skog) at det skal hogges slik at tiuren kan bruke leiken i etterkant.

Ansvarlig for miljøarbeidet i Glommen, Ingmar Eggen, understreker at de ønsker å ta hensyn til tiurleik.

– Men det er viktig for oss i skogbruket å få vite hvor disse tiurleikene befinner seg. Vi har dårlig oversikt over hvor mange av de tiurleikene befinner seg, sa han.

Glommen bruker offisielle kart og lokalkunnskap for å vite hvor det er tiurleik eller andre sårbare naturområder.

Tiurleik forsvant fra kart

Tiurleik registreres i kommunale kart i varierende grad i forskjellige kommuner.

Tynset har i flere omganger gjennomført registreringer.

Bjørn Brendbakken viste til at han har selv levert kommunen oversikt over den aktuelle leiken på 1980-tallet.

Anders Jensen, rådgiver på skog og utmark i Tynset bekrefter at det har vært dårlig oppfølging fra kommunen på registrering av blant annet tiurleik.

– Her har det glippet litt fra kommunens side, sa han.

Samtidig understreker han at det ikke er en lovpålagt oppgave for kommunen, og at det vil være et ressursspørsmål å oppdatere kartene.

– Det er ingen tvil om at vi vil ønsker å ivareta det, men det er ikke lovpålagt, sa han.

Han viste også til at bransjestandarden legger ansvaret for å ha oversikt på grunneieren.

Håper leiken får stå

Bjørn Brendbakken er frustrert over at ingen tar klart ansvar for å beskytte tiurleikene, men glad for å ha fått oppmerksomhet rundt problemet.

Saken fikk oppmerksomhet da han og Per Wegge reagerte på at Glommen hadde planlagt og så videt startet hogst i tiurleikområdet.

De skrev brev til Glommen og ba om at drifta måtte opphøre umiddelbart.

– Den gjennomførte og planlagte hogsten ved og på Fåsetleiken er klare brudd på sertifiseringsreglementet, skrev de.

Brendbakken understreker at han ikke ønsker å lage ytterligere konflikt rundt saken.

Nå håper han tiurleiken får stå, og at både kommunen og Glommen gjør en innsats for å hindre at tiurleiker hogges ned i framtiden.

Anders Jensen fra kommunen er enig med Brendbakken.

– Det viktigste nå er å lære noe av det og gjøre noe med det, sa han.

Han sier seg helt enig med Wegge, som i en kronikk i Nationen, skriver at kontrollfunksjonene rundt miljøhensyn i skogbruket fungerer dårlig. Ansvarsforholdene og retningslinjene er uklare.

Kan hogge i tiurleik

Se og hør biolog Reidar Haugan forklare hvorfor det ikke behøver være noe problem å drive hogst i tiurleiken øverst i saken.