Vegsjefen i Hedmark har provosert kviknedølene til gangens med ikke å prioritere utbygging av gang- og sykkelvei mellom to korte strekninger som det er startet på ved Yset og på Ulset i Nasjonal Transportplan for 2014 – 2017.

Aksjonsleder ble rørt

Det resulterte i at flere folk sluttet opp om protestaksjonen enn det bruker å være på selveste 17. mai.

Det sier ikke så rent lite i Bjørnstjerne Bjørnssons fødebygd.

– Vi ville markere at vi er misfornøyd med at gang- og sykkelvei på Kvikne ikke er med i Nasjonal transportplan, og jeg er storfornøyd med oppslutningen. Jeg blir rent rørt når jeg ser hvor mange som strømmer på, sier Berit Engen Ween som er leder i aksjonsgruppa for gang- og sykkelvei på Kvikne.

Hun forteller at de hadde et berettiget håp om at strekningen mellom Yset og Ulset skulle bli igangsatt i løpet av kommende planperiode, men den gang ei.

– Nå skal vi stå på videre. Hvordan er ikke helt bestemt, men vi må bare gå på fra forskjellige vinkler. Vi har sendt brev til samferdselsministeren, og inviterte Hedmarksbenken på Stortinget til aksjonen. Den eneste som tok kontakt tilbake er Tor André Johnsen i Fremskrittspartiet. Han skulle gjerne ha kommet, men fant dessverre ikke tid. Dessuten sitter han ikke i samferdselskomiteen, sier Engen Ween.

– Skal få til gangvei

At gang- og sykkelvei på Kvikne er utelatt fra Nasjonal Transportplan, opprører også ordfører Bersvend Salbu sterkt.

I sin appell utenfor samfunnshuset slo han fast at dette har høyeste prioritet fra Tynset kommune.

– Er det noe trafikk handler om så er det sikkerhet, og kviknebygda er rammet av den tyngste trafikken med riksvei 3 som en hovedfartsåre mellom nord og sør. Vi skal få til gang og sykkelvei på Kvikne, slo han standhaftig fast.

Også elevene Hallvard Estensgård Leistad, Sivert Bekken, Hilde Moan Bjørshol og Janne Borcmoe på Kvikne skole holdt appeller om hvor utrygt de opplever det er å bruke riksvei 3 som skolevei.

– Når en trailer feier forbi er lufttrykket så sterkt at det kan blåse en rett i grøfta, sa de blant annet.

Med to politibiler som eskorte foran og bak, gikk fakkeltoget fra Kvikne samfunnshus langs riksvei 3 til Kvikne kirke og tilbake.

Denne gangen var trafikksikkerheten satt i høysetet. En evig strøm av trailere passerte forbi fakkeltoget i kveldsmørket, men denne gangen var det faktisk de som måtte vike.