Bør få bygge ny driftsbygning, men bør ikke rive den gamle

KULTURMILJØ: Gata på Tolga med Hyttstua til høyre

KULTURMILJØ: Gata på Tolga med Hyttstua til høyre Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Tolga kommune har spurt Hedmark fylkeskommune om en faglig vurdering i forbindelse med en rivningssøknad av en gammel landbruksbygning på Dølgarden i Gata fordi eierne har behov for en ny driftsbygning med plass til maskiner.

DEL

Garden er innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Eieren har behov for en breiere driftsbygning, med plass til maskiner.

Dølgarden er en av de bevarte gardene langs den gamle Gata, der det er opprettholdt landbruksvirksomhet. Sammen med de nyere driftsbygningene på østsida, utgjør bygningene et stramt og fint komponert firkanttun, åpent mot nord, og med stabburet som et midtpunkt.

Den aktuelle bygningen må i høy grad sies å tilhøre «den tradisjonelle bebyggelsen», og bør ut fra det bevares, ifølge fylkeskommunen, men de ser også nye løsninger.

Eieren ønsker å bygge et erstatningsbygg i tradisjonell teknikk og tilpasset bygningsmiljøet. Det mener fylkeskommunen er et positivt utgangspunkt, og de mener det bør åpnes for å sette opp en ny bygning på tunet så lenge det er til landbruksformål, men at det vurderes uavhengig av riving av den gamle bygningen.

For fylkeskommunen mener en naturlig løsning er å plassere en ny bygning på tvers på nordsida av tunet, slik at den kan gi ly mot både nordavind og trafikkstøy. En slik plassering som en fjerde vegg i tunet vil naturligvis bli svært synlig, som et nytt element i bevaringsområdet. På den annen side gjør den det mulig å bevare hele den gamle uthus/lagerbygningen, der den står, ifølge fylkeskommunen.

- Vi tar i begge løsningsmuligheter forbehold om at det blir presentert et godt tegningsmateriale for eventuelt nybygg, som vi får til vurdering og uttalelse. Tilpassing handler ikke primært om detaljer i fasader og konstruksjoner, men om volum, proporsjoner og ikke minst takvinkel, samt materialbruk. Det er ikke noen ulempe om man kan se at bygningen er fra 2016. En vellykket ny bygning på tunet som kan gå i dialog med og framheve 1700- 1800-tallsbygningene, og bli en berikelse for tunet. Det bør være ambisjonen, skriver fylkessjef Erlend Myking til kommunen.

Artikkeltags