To kunsthåndverk som blir vist under årets sommerutstilling i galleriet ble innkjøpt av fondet i juli.

Kunstverkene «Avtrykk i rommet» av tekstilkunstneren Hanne Øverland og glasskunstneren Kari Mølstads «Spor I» ble kjøpt og skal til KODE, Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen.

Utstillingen står fram til 30. juli.

Vekke nysgjerrighet

– For at det skal være aktuelt at fondet oppsøker ei utstilling må den vise kunst vi mener er relevant for fagfeltet kunsthåndverk, som vekker nysgjerrigheten til oss som er opptatt av fagfeltet. Det må være kunst vi ikke alt har vurdert i andre utstillinger, og så må vi få vite om at utstillinga eksiterer! Tøysentralen lokket oss denne gangen med spennende bildemateriale fra sommerutstillingen, og dermed ble det tur til Tolga, forklarer Anne Britt Ylvisåker, førstekonservator KODE – kunstmuseene i Bergen og en av representantene fra museene som er med i styringsgruppa i Innkjøpsfondet.

Hun understreker at det vanskelig å gå dypere inn i prioriteringene Innkjøpsfondet gjør.

– Men det er selvsagt viktig både for fondet og kunstnerne at det eksisterer gallerister som ønsker å vise fram spennende kunst, roser Ylvisåker. – Det håper vi også nærmiljøet setter pris på, understreker førstekonservatoren i Bergen.

Det er andre år på rad at museene har besøkt galleriet til Storbekken og kjøpt inn kunstverk fra hennes utstillinger.

– Et nasjonalt innkjøp betyr mye for kunstnerne som stiller ut, og for Galleri Tøysentralen med sin beliggenhet i en liten fjellbygd, kommenterer gallerist Storbekken.

Ifølge Ylvisåker er Innkjøpsfondet svært aktivt, og prøver å besøke så mange relevante utstillinger som mulig over hele landet. I 2016 var representantene innom rundt 160 stykker.

Innkjøpsfondet

Norske kunsthåndverkeres fond for innkjøp av norsk kunsthåndverk fra samtiden (INK) kom i stand etter samarbeid mellom Norske Kunsthåndverkere og kunstindustrimuseene i Trondheim, Bergen og Oslo. I 1990 etterkom Kulturdepartementet kunsthåndverkernes og museenes ønske om innkjøpsmidler og etablerte fondet. Sekretariat og regnskap ble lagt under Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og forvaltes der.

INK er i realiteten ikke et fond, men en årlig bevilgning fra Kulturdepartementet til innkjøp av NORSK kunsthåndverk. Bevilgningen til innkjøp deles mellom Nasjonalmuseet, Vestlandske Kunstindustrimuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Koordineringen av innkjøpsarbeidet deles mellom museene og Norske Kunsthåndverkere. INKs styringsgruppe består av fire fra Norske Kunsthåndverkere og tre fra museene, deriblant Anne Britt Ylvisåker, førstekonservator KODE – kunstmuseene i Bergen.

INKs innkjøp foretas på bakgrunn av faglig diskusjoner i styringsgruppen, noe som gjør at fondet fungerer som et sentralt forum i den kunstfaglige diskusjonen om kunsthåndverk. Det er en viktig møteplass mellom utøvere og kritikere som sikrer en balansert kunnskap om kunstområdet. Resultatet av meningsutvekslingene er innkjøpene de tre museene har foretar. (KILDE: innkjopsfondet.no)