– Folk må få vite alternativene

DEBATT: Per Martin Sandtrøen (Sp) vil ha debatt rundt hvordan ringvirkningene fra Norsk helsearkiv på Tynset skal kunne utnyttes.

DEBATT: Per Martin Sandtrøen (Sp) vil ha debatt rundt hvordan ringvirkningene fra Norsk helsearkiv på Tynset skal kunne utnyttes. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Hedmark Sp vil sikre at ringvirkningene innen IKT og forskning fra Norsk helsearkiv skal komme Hedmark til gode, og at flere arkiver innen helsesektoren må legges til helsearkivet på Tynset.

DEL

Nå vil Sp ha Hedmark Høyres og Hedmark Frps holdninger til dette på bordet.

– Etableringen av helsearkivet på Tynset har et massivt potensial av ringvirkninger, konstaterer Per Martin Sandtrøen, kommunestyrerepresentant i Tynset, politisk nestleder i Hedmark Sp og stortingskandidat for Sp. 

Han refererer til Brønnøysundregistrene som først ble lovet maksimum 20 arbeidsplasser. Disse arkivene sysselsetter i dag cirka 600 personer ved siden av at registrene har generert rundt 400 nye arbeidsplasser i tillegg i kommunen.

Undrende

Sandtrøen stiller seg undrende til at stortingsrepresentant Tor André Johnsen, Hedmark Frp, tar æren for etableringen av Norsk helsearkiv på Tynset i Østlendingen 8. juni der han sa «Det har vært en krevende og lang prosess som heldigvis fikk en lykkelig ende. Nå håper jeg å få med meg kulturminister Linda Helleland til Tynset når det blir byggestart av helsearkivet».

- Hverken stortingsrepresentant for Hedmark Høyre Gunnar Gundersen eller Tor André Johnsen stilte seg bak forslaget til Sp, Ap, KrF og Venstre da vi ba regjeringen følge opp arbeidet med helsearkivet og realisering av depotbygg på Tynset, kommenterer Sandtrøen.

Når Sp fremmet forslag til statsbudsjett der de ba regjeringen utrede hvordan det kunne tilrettelegges for forskning ved helsearkivet fikk de støtte av SV og Ap i Hedmark, men ikke av H og Frp.

Ikke nok med det. Da Sp, med støtte fra Ap, la fram forslag om at regjeringen måtte legge til rette for å utnytte kompetansen ved helsearkivet og sikre synergier opp mot forvaltning og utvikling av IKT-systemer for helsevesenet, var ikke Johnsen til stede under avstemningen og Frps 18 voterende representanter stemte imot. Det samme gjorde Gunnar Gundersen.

– Jeg forventer at Tor André Johnsen har tatt dette opp med sin stortingsgruppe. Folk må få vite hvorfor Frp ikke støttet forslaget, understreker Sandtrøen. – De totale direkte IKT-kostnadene i perioden 2015–2040 er av Helsedirektoratet estimert til 312 milliarder kroner (2015). Dersom helsearkivet får ansvaret for å forvalte noe av dette, vil det bidra til mange arbeidsplasser i Nord-Østerdal og i Fjellregionen, legger han til.

Må kjempe

Sp-representanten poengterer at enhver representant for de politiske partiene i Hedmark, som i andre fylker, må kjempe for saker i sitt fylke. Hvorfor gjorde ikke H og Frp det når det gjaldt helsearkivet på Tynset, spør han seg.

– Folk har krav på, før høstens valg, å få vite hvorfor Hedmark Høyre og Hedmark Frp stemte som de gjorde, sier Sandtrøen. Han legger til at det under årsmøtet til Hedmark Sp ble vedtatt en resolusjon som vil sikre ringvirkninger fra Norsk helsearkiv. – At partilederens fylkeslag vedtar så klare mål for å skape større ringvirkninger fra arkivet, er et tydelig signal om hvor viktig dette er og blir for Sp, og gjør oss til garantisten for at alle muligheter for ringvirkninger fra Arkivet vil bli forsøkt utnyttet.

Hedmark Sp vil også at det tilrettelegges for forskning og at kompetansemiljøet som bygges på Tynset skal benyttes ved en framtidig lagring av journalmateriale fra kommunehelsetjenesten.

– Debatten om hvordan vi kan utvikle og gjøre nytte av ringvirkninger fra helsearkivet på Tynset må tas nå før valget, slik at velgerne vet hvilke alternativer de har å velge mellom, sier Sandtrøen.

Valgkampmodus

– Det er tydelig at Sandtrøen er i valgkampmodus og prøver seg for å få ekstra stemmer i sin hjemkommune og Tynset-regionen. Det er forståelig det, men jeg ønsker ikke å bidra til å videreføre en politisk kamp om helsearkivet. Resultatet av arkivet blir mange arbeidsplasser og ringvirkningene vil bli store for regionen, kommenterer Tor André Johnsen, Frp, utspillet til Per Martin Sandtrøen, Sp.

Johnsen påpeker at mange forskjellige aktører på forskjellige nivåer har jobbet meget bra tverrpolitisk for helsearkivet, og han understreker at resultatet ble meget positivt.

– Så selv om Sp tydeligvis har et markeringsbehov, så synes ikke jeg det passer seg å slå politisk mynt på det nå i valgkampen. Men jeg må si det provoserer meg voldsomt at han prøver å skape et helt feilaktig inntrykk av at jeg IKKE har jobbet for å få etablert helsearkivet på Tynset. Jeg jobbet knallhardt, målrettet og veldig mye med arkivet, helt fra høsten 2013 til vi endelig fikk realisert saken nå i år, poengterer han. – Jeg har hatt utallige møter med mine H- og Frp-kollegaer både i finanskomiteen, Kulturdepartementet, Helsedepartementet og Finansdepartementet. Videre har jeg også hatt tett og god dialog med mine kollegaer i KrF og V på Stortinget, samt to fantastiske personer i Sp og SV på Tynset. Jeg har spesielt lyst til å skryte av den meget viktige jobben både Stein Tronsmoen og Bersvend Salbu gjorde for helsearkivet. De holdt meg til stadighet oppdatert med avgjørende viktig informasjon, slik at jeg kunne følge opp videre ovenfor storting og regjering, opplyser Johnsen.

Johnsen mener Sandtrøen misforstår når han tror det kun er hva som blir sagt i media og hva opposisjonen foreslår som er viktig for å få gjennomslag i en sak. Frp-eren hevder at det er det motsatte som er viktig, nemlig interne møter med beslutningstakere. Hva som foregår «bak kulissene» er viktig og ikke hvor mange eller mye medieoppslag man har eller forslag opposisjonen fremmer. Det er viktig ovenfor velgerne, men ikke for å få vedtatt en sak, ifølge Johnsen.

– Jeg gleder meg over at vi fikk landet denne avgjørende viktige saken og vil benytte anledningen til å ønske alle en god sommer og takke alle som bidro til at vi nå får en stor og stabil arbeidsplass på Tynset, noe ikke bare hele Fjellregionen vil dra nytte av, men faktisk hele Norge, sier Johnsen.

– Jeg har slåss for Tynset arkiv i hele perioden, og mener at Tynset får noe de burde sette pris på og være fornøyd med. Mer har jeg ikke å si, kommenterer Gunnar Gundersen.

Artikkeltags