– Muligheten til å reise kollektivt er viktig for oss, og er en av grunnene til at vi kan oppfatte Fjellregionen som ett arbeidsmarked med fleksibiliteten det innebærer for ulike yrkesgrupper. Det skriver åtte pendlere på strekningen i en høringsuttalelse til Tynset kommunes trafikksikkerhetsplan.

Tog nordover

Men første tog om «morgenen» ankommer Røros 11.30 og er ikke et tilbud til dem som skal på jobb. Ifølge pendlerne bruker toget cirka 30 minutter mindre på strekningen en det en buss gjør.

De mener at et morgentog trolig vil bidra til at flere pendlere vil ta tog i stedet for bil, og bidra til at tilflyttere og eventuelt de som vurderer fraflytting, får et utvidet og større arbeidsmarked.

Pendlerklippekort

Det finnes i dag et månedskort som gjelder både for buss og tog i regionen. Men for dem som har deltidsstillinger og bare pendler noen ganger i uken er dette et dyrt alternativ. Derfor argumenterer pendlerne for innføring av et klippekort for tog og buss på lik linje med månedskortet.