– Målsettingen med dialogen er å finne løsninger for best mulig å utnytte tilgjengelig volum i byggets mellomlager, med hensyn til lagringskapasitet, klima, funksjonalitet, ergonomi og kostnader, står det i anbudspapirene.

Totalentreprise

Kontrakten er en totalentreprise, der leverandøren skal prosjektere, levere, montere, innregulere, teste og overlevere et automatisert lagringsløsningsanlegg ved Norsk helsearkiv på Tynset.

Leverandøren skal gi Norsk helsearkivs personell opplæring i bruk av systemet, og i slikt vedlikehold og slik feilretting som mest hensiktsmessig kan utføres av bruker. Opplæringen skal i hovedsak skje hos Norsk helsearkiv på Tynset.

Antall personer som skal læres opp er 2 til 4 operatører, 2 til 4 innen service- og vedlikehold, 2 til 4 superbrukere, og 2 til fire systemansvarlige.

Mellomlagres

Bygget skal inneholde en automatisert lagringsløsning i et ca. 12,5 meter høyt lager, kalt mellomlageret, hvor arkivmateriale som skal digitaliseres skal mellomlagres i 1en til seks måneder før og etter digitalisering.

Det skal leveres et komplett lagringssystem som skal plasseres i byggets mellomlager.

– Lagringssystemet skal ivareta alle funksjoner fra manuell innlegg i plukkstasjon eller betjenings-områder, via lagring, til uttak i plukkstasjon eller betjeningsområder, er blant spesifikasjonene i anbudskonkurransen.

Organisering av stasjonene

Plassering og organisering av stasjonen(e) skal være best mulig med tanke på å ivareta hensynet til plassutnyttelse og logistikk. Plukkstasjonen/ betjeningsområder skal blant annet sikre operatørene en god arbeidsstilling og god ergonomi, og det skal være tilgjengelig hjelpemiddel for løft av tunge kolli.

Terminaler, etikettskrivere og skannere omfattes ikke av leveransen. De skal anskaffes av Arkivverket.

Daglig vedlikehold /feilretting av lagringsløsningen, og WMS-systemet, skal ivaretatt av Norsk helsearkivs eget driftspersonell og tekniske personell.