Mali Hagen Røe, avdelingsleder ved Kunnskapsparken på Tynset åpnet møtet.

Tom Kolvig, direktør i Norsk helsearkiv fortalte om hensikten med Norsk helsearkiv, om veien fra start til nå, om opp- og nedturer, om banebrytende arkiv og den endelige bevillingen som ble lagt i statsbudsjettet og som har resultert i at helsearkivet på Tynset nå blir en realitet.

Direktøren opplyste at virksomheten kommer til å ha to store rom for høyhastighetsskannere som kan skanne over 100.000 bilder om dagen. Hver enkelt kan i snitt digitalisere 6.000 ark eller 12.000 sider per dag.

– To datarom er kjernen i virksomheten. Her skal det tas vare på de elektroniske journalene, og vi skal ta vare på dem i 1.000 år. Maskinparken og programvaren må byttes ut underveis, og de digitaliserte journalene må løftes ut og over i nye systemer. Ikke noe av informasjonen skal gå tapt eller forandre seg. Alt skal lagres på to ulike plattformer, og på to forskjellige steder. Da er det nærliggende å tenke Tynset og hos Riksantikvaren, sa Kolvig.

– Kanskje skal det komme et fysisk lagringssted i nærheten av Tynset, la han ettertenksomt til.

Kompetanse

Før sommeren begynner arbeidet med å rekruttere folk på ledernivå. Personlig synes Kolvig at det hadde vært bra om mer enn 50 prosent av de ansatte kunne rekrutteres lokalt. I tillegg til lokale, at noen vil hjem igjen. De trenger et sted å bo. Derfor må ansettelsesprosessene starte så tidlig.

Som takk fikk han boka «Heme», gitt ut av Tynset Rotary.

Ordfører i Tynset Merete Myhre Moen, understreket at bivirkningene ved Norsk helsearkiv er over. Nå er Tynset over på ringvirkninger.

– Som ordfører merker jeg optimismen rundt i kommunen og folk utenfor Tynset som snuser på Tynset og vurderer å investere penger i Tynset. Tynset skal jo bli et nasjonalt senter for digitalisering av helseopplysninger. Helsesektoren er mye større enn bare spesialisthelsetjenesten, og vi vil kunne tiltrekke oss flere oppgaver. Målet må være å etablere et solid forskningsmiljø på Tynset, sa hun blant annet. – Det er dere som må skape ringvirkningene. Kunnskapsparken, kommunen og Innovasjon Norge er bare støtteapparat. Vi har alle ulik kompetanse, så håper jeg og tror at dette er spennende og at det settes i gang en tankeprosess hos mange som kan skape mange spin-off-effekter, sa hun.

Utdanning

Professor ved NTNU, Svein Carstens, presenterte utdanninga som tilbys i Trondheim og som skal tilbys på Tynset. Bachelorstudiet i arkiv- og samlingsforvaltning i Trondheim er en treårig profesjonsutdanning som kvalifiserer for arbeid i og med forvaltning av arkiv og samlinger og legger grunnlag for høyere grads studium.

– Nå jobber vi med å få til en master. Når vi får til det vil utdanningen gi teoretiske, metodiske og tekniske kunnskaper for å arbeide med å skape og langtidsforvalte analoge og digitale arkiver. Jobbmuligheter retter seg mot dem som søker seg inn mot arbeid med arkiv- og samlingsforvaltning i etablerte kulturarvinstitusjoner med kvalifiserer også for å arbeide med arkivdanning, sa han. I Trondheim jobber de også med å få på plass en master i studiet.

På Tynset skal det tilbys et utdanningsløp i tre deler. Ett med Grunnteorier og begreper som startes opp i våren 2018, ett i arkiv, samling og samfunn som starter høsten 2018, og ett i depotfunksjoner våren 2019. Undervisningsopplegget tar opp mellom 40 og 50 studenter i første omgang.

Forskning på materiale fra helsesektoren

Sykehushistorie, samfunnsforskning, litteraturvitenskapelig forskning og vitenskapshistorie, samt institusjoner er blant temaer det kan forskes i.

– Det moderne sykehuset med klinikken som sentrum (observere (forske) ved sykesengen og gi undervisning i legevitenskap) oppsto på samme måten som den moderne medisinerfaget i kjølvannet av den Franske revolusjon, sa Carstens blant annet.

Råd

Leikanger kommune er den kommunen i landet med flest statlige arbeidsplasser. De har nesten 700 statlige arbeidsplasser.

Hva kan vi lære av dem?

– Vi arbeider sammen på tre nivå, både gjennom Sogn regionråd og gjennom ett kommunesamarbeid mellom Leikanger, Sogndal, Luster og Balestrand, og vi jobber gjennom KS på fylkesnivå, sa blant annet ordfører i Leikanger kommune, Jon Håkon Odd.

Gi folk et sted å bo. Vi kartlegger bopreferanser sammen med de offentlige virksomhetene. Vær skikkelig god på oppvekst, snakk med hverandre, og gjør hverandre gode. Legg til rette for kulturen, finn ut hva staten ønsker. God transport og infrastruktur, gode, relevant utdanningsinstitusjoner i nærheten og gode digitale verktøy for samhandling, var blant rådene han ga.

Arrangører av det åpne møtet var Rørosregionen Næringshage, Innovasjon Norge, Hedmark Kunnskapspark, Siva og Sør-Trøndelag og Hedmark Fylkeskommuner.