Anmelder fylkesmannen

Kaj W. Teppen leverte en anmeldelse mot en navngitt saksbehandler hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Kaj W. Teppen leverte en anmeldelse mot en navngitt saksbehandler hos Fylkesmannens miljøvernavdeling. Foto:

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

Hedmark bonde- og småbrukarlag har anmeldt en saksbehandler Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark for brudd på dyrevelferdsloven.

DEL

Onsdag leverte Kaj W. Teppen i Hedmark Bonde -og småbrukarlag en anmeldelse av saksbehandler hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Anmeldelsen kommer etter at Fylkesmannen har gitt avslag på en søknad om fellingstillatelse av bjørn i Romedal allmenning, på grensa mot Løten og Våler. Teppen er styremedlem i rovviltutvalget i Hedmark Bondelag.

21. august ble det åpnet for lisensfelling av bjørn i Hedmark. Bonde -og småbrukarlaget mener det ikke er tilstrekkelig på grunn vilkårene for lisensfellingen.

Det er gitt tillatelse til lisensfelling fram til 15. oktober. Allmeninga har sagt fra seg lisensfelling. Den vil heller ha vanlig skadefelling.

– Jakt som foregår på denne måten må blant annet avsluttes to timer før solnedgang. I praksis betyr det blir snakk om jakt i helgene. Dermed burde dette være et offentlig ansvar. Det burde åpnes for skadefelling, sier Teppen.

Han mener vanlig skadefelling er mer effektiv.

Tror det er bjørn

– Fem tikker ble utsatt for rovdyrangrep forrige helg. Dette er rovdyr som er til skade for beitedyr, sier Teppen som leverte anmeldsen som er rettet mot en navngitt saksbehandler hos Fylkesmannens miljøvernavdeling.

De tror det er lite tvil om at det er bjørn som herjer i området. Anmeldelsen går ut på grov uforstand i tjenesten, samt brudd på dyrevernloven.


Teppen antar politiet vil henlegge saken.

– Vi tror neppe det kommer noe ut av det. Men vi får blest om saken. Vi ønsker å endre praksisen.
Rådgiver hos Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hedmark, Rannveig Helgesen, mener ikke de har gjort noen feil.

– Vi mener at lisensfellingen er et virkemiddel for å få felt bjørn for å forebygge nye angrep. Ved lisensfelling kan flere jegere jakte på bjørn, sammenliknet med skadefelling, så jeg ser ingen grunn til at det skal være mindre muligheter for å få tatt ut bjørn i Stange og Romedal, sier hun til Nationen.

Hun har ikke oversikt over hvor mange jegere som har lisens i forbindelse med lisensjakta på bjørn som foregår i Hedmark.

Artikkeltags