Eier Unn Skjærbekk i Styggberget søker nå om fellingstillatelse på bjørnen etter at representanter for Statens Naturoppsyn (SNO) i går konstaterte at det var bjørn som har vært på ferde.

I juni drepte bjørn en av de største kuene til Monica og Kent Wold i Styggberget. Senere ble ei anna ku angrepet av bjørn i den samme flokken. I forrige uke var bjørnen på nytt ute og drepte ei stor ku i flokken til Unn Skjærbekk. Den døde kua ble oppdaget søndag.

– Den hadde nok ligget der ei ukes tid da den ble oppdaget. Fosteret lå ved siden av henne, og det er spor og møkk av bjørn der hun ligger. Flokken kom hjem i forrige uke. Det var kanskje fordi det ble skremt av bjørn, sier Unn Skjærbekk.

Søker fellingstillatelse

Hun er helt klar på at hun vil søke fellingstillatelse etter at det er konstatert at det var bjørn som drepte kua hennes.

– Det er helt tydelig at bjørnen holder til i området, og at den har lært seg å drepe digre kuer. Bjørnen skal snart gå i dvale. Har den hi her i nærheten, vet vi jo at kommer til å angripe ku igjen når den kommer ut av hiet til våren, sier Skjærbekk.

Hun har 47 dyr på utmarksbeite med smått og stort. Kuene er ammekyr av rasene Charolais, Angus og Hereford. Kua som ble bjørnedrept er en av flokkens største, akkurat som i flokken til Monica og Kent Wold.

Sanking først

Jørn Berg i Fylkesmannens miljøvernavdeling vil ikke forskuttere behandlingen av søknaden om felling, men sier loven er klar: Felling er bare tillatt når alle andre tiltak har slått feil.

– På tampen av beitesesongen vil det være naturlig å sanke inn dyra først, sier Berg.

– Hvor mange kuer kan en bjørn ta før den kan felles?

– Det er det umulig å svare på. Bjørnen befinner seg i et område der rovdyr skal ha fortrinnsrett. Men det er uvanlig at bjørn tar storfe. Vi hadde noen tilfeller i Ringsaker i fjor. Kan vi påvise at dette er det samme individet, en problembjørn i forhold til storfe, så lever den farligere, sier Jørn Berg.