Statskog vant budkonkurransen om selskapene Borregaard Skoger AS, AS Børresen og Borregaard Vafos AS, opplyser Orkla i en pressemelding mandag morgen.

Les også: Advarer mot å la Statskog kjøpe Borregaard-skogen, Trysil-nei til skogkjøp, Kiær er i budrunden, Trykk på Statskog

Salget omfatter rundt 1,1 millioner dekar, hvorav rundt 750.000 dekar er produktiv skog. Borregaard Skogers eierandel i Statskog-Borregaard Skogsdrift (SB Skog) omfattes også av transaksjonen.

De tre skogselskapene har ifølge Dagens Næringsliv en bokført verdi på 300 millioner kroner i Orklas regnskaper.

Avtalen er inngått med forbehold om Stortingets og Konkurransetilsynets godkjennelse. 

– Styrket posisjon

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) mener transaksjonen vil kunne styrke Statskogs strat egiske posisjon innen skogbruk, jakt og friluftsliv.

– At Statskog SF på forretningsmessig grunnlag har lykkes i å kjøpe eiendommene, vil gi foretaket et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv styrkes, sier Brekk.

Statskog har som mål å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser.

Regjeringen er positiv til Statskogs kjøp og vil med det første fremme et forslag til Stortinget om å stille til disposisjon en egenkapitaltilførsel på 1.250 millioner kroner og et lån på 475 millioner, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

Omstridt

Siden planene om salg ble kjent i februar, har flere kommuner og lokale skogeiere argumentert for at Orklas skog bør forbli norskeid.

Samtidig har flere påpekt at prisen trolig ville bli urimeli g høy og kritisert Statskogs mulige kjøp.

Den uformelle prislappen som verserte i markedet før salget, var på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Ut fra vanlig prising av norsk skog er 1,5 milliarder kroner veldig dyrt. Dagens kontantstrøm fra eiendommene kan ikke forsvare en slik investering, sa Gudbrand Kvaal, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, til Nationen før salget.

Skogeiendommene er fordelt på Hedmark, Telemark, Agder og Buskerud. 80 prosent av eiendomsmassen ligger i Hedmark.

Borregaard Skoger ble etablert i 1902 av britiske Kellner-Partington Pulper Company Limited for å sikre råstofftilgangen til Borregaards fabrikk i Sarpsborg. (©NTB)