Doktorgrad i krisehjelp

 Prosjektleder Terningen Nettverk, Marit Aralt Skaug, (fra venstre), dekan Sven Inge Sunde og prodekan Ingeborg Hartz er godt fornøyde med at Høgskolen i Hedmark nå får en doktorgradsstipendiatstilling i helhetlig kriseoppfølging.Foto: Brynhild Marit berger Møllersen

Prosjektleder Terningen Nettverk, Marit Aralt Skaug, (fra venstre), dekan Sven Inge Sunde og prodekan Ingeborg Hartz er godt fornøyde med at Høgskolen i Hedmark nå får en doktorgradsstipendiatstilling i helhetlig kriseoppfølging.Foto: Brynhild Marit berger Møllersen

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Høgskolen i Hedmark skal de neste fire årene forske på langsiktig oppfølging av mennesker som har opplevd kriser. Dagens krigsveteraner er en meget aktuell gruppe.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

– Vi har jobbet i ett år med å etablere et kompetansesenter for forskning og undervisning innen langsiktig, helhetlig oppfølging etter kriser, sier prosjektleder i Terningen Nettverk, Marit Aralt Skaug.
Nå utlyser Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag, en doktorgrads- stipendiatstilling knyttet til dette fagområdet.


– Når vi får på plass en stipendiat som de neste fire årene skal forske innen helhetlig kriseoppfølging, er det et viktig skritt i oppbyggingen av fagmiljøet ved kompetansesenteret. Men det kan også bli et viktig bidrag til en bedre oppfølging av veteraner som har tjenestegjort ved internasjonale operasjoner, sier Marit Aralt Skaug.

Trenger kunnskap

Sammen med dekan Sven Inge Sunde og prodekan Ingeborg Hartz har hun fulgt Østlendingens artikler om Pilotprosjekt Østerdalen, og behovet for god hjelp til veteranene, den siste tiden. Og ser at man her kan hjelpe hverandre.
– Vi møtte generalmajor Robert Mood 12. mars, og fikk da positive tilbakemeldinger om at dette forskningsfeltet både er relevant og interessant for Forsvaret, sier hun.


– Den første, akutte hjelpen er relativt godt ivaretatt. Men når det gjelder oppfølgingen over år, har man mindre kunnskap. Libanon-veteranene var i tjeneste for 25 år siden, og er for lengst ute av Forsvaret.

Vil forebygge

– Klarer vi å forebygge riktig, kan vi da også få ned antallet som utvikler psykiske problemer senere, påpeker Ingeborg Hartz. De tre ser for seg oppbyggingen av et nasjonalt senter på dette fagområdet. Noe som igjen henger godt sammen med Pilotprosjekt Østerdalens opprinnelige målsetting om å samle denne type kompetanse.

Ikke bare veteranhjelp

– Samtidig er ikke dette begrenset til Forsvarets behov. Mennesker blir stadig utsatt for traumatiske hendelser. 22. juli har synliggjort at terrorangrep kan skje også i vårt land. Alle som rammes av alt fra voldtekter, overfall og krigstraumer til vanskjøtsel av barn, trafikkulykker og alvorlige ulykker ellers, trenger også en god oppfølging. En kan tro at Norge er langt framme på dette området, men vi har avdekket et kunnskapshull innen hva som skjer etter den akutte hjelpefasen. Og det hullet vil vi gjerne være med på å tette.

Artikkeltags