- For mange rovdyr skadeskytes

OSDALS-PARET: Det nye Osdals-paret, hvor hannen er den såkalte Siljans-ulven fra Telemark og tispa som foreløpig kun er kjent som ulv av skandinavisk opprinnelse, ble felt i Rendalen i går.Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn

OSDALS-PARET: Det nye Osdals-paret, hvor hannen er den såkalte Siljans-ulven fra Telemark og tispa som foreløpig kun er kjent som ulv av skandinavisk opprinnelse, ble felt i Rendalen i går.Foto: Lars Gangås, Statens naturoppsyn

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

To av tre ulver ble skadeskutt under årets lisensjakt. Nær 40 prosent av gaupene likeså. Det er for høyt, mener både Fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning.

DEL

Mellom 70 og 90 mann har deltatt på lisensjakta i Rendalen de to foregående dagene. Etter sporing, posting, driving og venting ble tre ulver skutt, og jakta er dermed over. To av disse ulevene ble først skadeskutt. Åtte gauper er skutt siden 1. februar, 37,5 prosent av disse er også skadeskutt.

– Over lang tid ser vi en skadeskyting på nær 50 prosent. Det er for høyt. Vi oppfordrer jegerne til å holde igjen for å få et rent treff, sier rådgiver på miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen, Øyvind Gotehus.

Ikke akkurat elg

I Rendalen sitter jaktleder Odd Arne Ås og er fornøyd med lisensjakta. At det skjer skadefelling må man kunne regne med, mener han.

– Det er ikke akkurat en elg vi skyter på, sier han.

Karene på post hadde sittet i to til tre vinterkalde timer og ventet. Det var også fra postkarene skadeskuddene falt.

Kan det ha noen betydning at de har sittet urørlige, er blitt stive og kalde, og så plutselig skjer det noe, og avtrekket skjer litt for fort?

– Jegerne på postene hadde sittet lenge, det blir ikke enklere av den grunn. At en blir kald kan ha en betydning. Skadefelling er uheldig, men ulvene ble raskt felt etterpå. Det var få centimeter om å gjøre fra å treffe blink, sier jaktleder Ås.

God nok tid

1.416 jegere har fått lisens til å jakte på ulv i dette jaktåret (1.4.2010 – 31.3.2011). Tallet for lisensjegere på gaupe er 1.347, ifølge Brønnøysundregistrene.

– Bør det vurderes om det er for enkelt å få lisens når det er så høy skadefellingsprosent, Knut Morten Vangen i Direktoratet for naturforvaltning?

– Stortinget ønsker at rovviltjakt skal være som alminnelig jakt, på lik linje med storviltjakt. Unntaket er for bjørn, siden skadeskyting kan få så store konsekvenser for helsa til bjørnen. Der pågår det et samarbeid mellom DN og NJFF om utforming av formelle krav og opplæring. Man kan gjøre seg noen tanker som kan overføres til de andre artene. Men den må sluttføres først før man eventuelt ser på krav til lisensjakt for ulv og gaupe.

Så du avviser ikke en endring?

– Det er ingen planer om det nå. Men jeg vil ikke avvise det for framtida, sier Knut Morten Vangen, seniorrådgiver i avdelingen for artsforvaltning hos DN.

Han er heller ikke fornøyd med de høye antallet skadeskytinger.

– Ulvejakta var over på to dager, da var kvota fylt. Det viser at den er svært effektiv. Det er nok tid til å vente på rett posisjon slik at et godt og velretta skudd kan felle dyret.

Men dyra er ikke så lette å jakte på?

– Jeg forstår at jakta er vanskelig. Derfor stilles det høye krav til jegeren. Ulvejakt er en kontroversiell jakt. Da er det også i jegerens interesse at jakta foregår på dyrevernmessig måte, sier Knut Morten Vangen i DN, som presiserer at han ikke kjenner til detaljene i denne jakta, men uttaler seg på et generelt grunnlag.

Artikkeltags