Går etter psykiatri-slakt

Psykiatrisjef for sykehuset Innlandet, Solveig Brekke Skard fratrer sin stilling. Administrerende direktør Morten Lang-Ree sier at det ikke er noen direkte sammenheng mellom rapporten fra Helsetilsynet og at Brekke Skard går av.FOTO: ERLAND VINGELSGÅRD

Psykiatrisjef for sykehuset Innlandet, Solveig Brekke Skard fratrer sin stilling. Administrerende direktør Morten Lang-Ree sier at det ikke er noen direkte sammenheng mellom rapporten fra Helsetilsynet og at Brekke Skard går av.FOTO: ERLAND VINGELSGÅRD

Av
Artikkelen er over 8 år gammel

Divisjonsdirektør for psykiatrien i Sykehuset Innlandet går av ved årsskiftet. Dette ble kjent under to uker etter at Helsetilsynet kom med en flengende kritikk av psykiatrien, og ikke minst ledelsen.

DEL

I ei pressemelding sendt ut søndag kveld heter det at divisjonsdirektør Solveig Brekke Skard fratrer sin stilling ved årsskiftet. Hun går over i en annen stilling i Sykehuset Innlandet, som leder av Kompetansesenteret Rus – Region Øst.

I et referat fra et møte mellom Helsetilsynet i Hedmark og Helsetilsynet i Oppland 24. november kommer det fram svært sterk kritikk av psykiatrien, og spesielt av ledelsen.

Lovstridig

– Vi har innkalt til møte fordi vi mener kvaliteten på den helsehjelp som ytes i divisjonen for ofte er i strid med kravene i helselovgivningen, både forsvarlighetskravet og andre krav. Denne kvalitetssvikten kan i mange tilfeller føres tilbake til styringen av divisjonen. Vi har tatt for oss tilsynssaker, både hendelsesbaserte og planlagte tilsyn fra noen år tilbake og fram til i dag. Hendelsesbaserte saker kommer som et resultat av for eksempel klager fra pasienter eller pårørende, henvendelser fra helsepersonell, medieoppslag eller meldinger om alvorlige hendelser fra sykehuset selv, heter det blant annet i skrivet fra Helsetilsynet i de to fylkene.

Selvmord

– Vi har flere ganger påpekt uforsvarlige suicidvurderinger der selvmord har skjedd. Sykehuset har flere ganger forsikret oss om at alt nå er i orden. Likevel viser det seg at dette ikke er tilfelle. Senest i forbindelse med tilsynet vi gjennomførte ved Enhet for mottak på Sanderud i august 2010. Lovbruddene som ble påpekt tidligere eksisterte fortsatt, heter det videre i rapporten.

Helsetilsynet spør seg om hvordan man kan la lovbrudd vare ved over lang tid, selv om man er kjent med det, og hvordan men kan akseptere så store forskjeller innen en og samme avdeling i divisjonen. helsetilsynet har også påpekt lovbrudd i forbindelse med journalføring.

– Mangler respekt

I Hedmark er forholdet mellom Kontrollkommisjonen for Sanderud og sykehuset til tider anstrengt. Sykehuset har skrevet at de er i gang med et godt samarbeid, mens kommisjonen ikke er enig i det. De skriver dessuten i tilknytning til to enkeltsaker: «kommisjonen mener de to enkeltsakene viser at ansatte ved sykehuset både synes å mangle tilstrekkelig kunnskap om regelverket og respekt for det».

Ukultur

Med enheter spredt over to så store fylker vil det alltid være forskjellige kulturer. Det kan imidlertid se ut til at det noen steder har utviklet seg ukulturer som truer kvaliteten på den helsehjelpen som gis.

Artikkeltags