Tidligere har fylkesråd Eva Arnseth gått av som følge av pengerotet rundt Scan4news på Hamar. Mandag tok også fylkessjef Ingrid Lauvdal hatten sin og gikk.

Senere på dagen fikk de to følge av fylkesrådsleder Njål Føsker.

Han ville ikke si noe om han visste om garantien på seks millioner kroner til Scan4news som ble gitt allerede 10. februar.

Til tross for at vedtaket i fylkesrådet ikke ble gjort før 16. april.

– Det tar jeg i min redegjørelse til fylkestinget i morgen, sier Føsker.

Han var tydelig preget av situasjonen da han møtte journalistene utenfor Milepælen i mandag kveld.

– Jeg er langt fra ferdig etter bare åtte måneder som fylkesrådsleder. Jeg har så mye ugjort, sier Føsker stille.

Avdekket mer og mer

Han sier oppryddingen etter Østlendingens avsløring har avdekket flere og flere forhold om den famøse saken.

– Flere og flere ting kom på bordet, og jeg så at dette skulle jeg ha visst. I dag skjønte jeg at jeg måtte gå, sier Føsker.

– Når gikk alvoret i saken opp for deg?

– Mandag 30. april. Da fikk jeg innsyn i e-postene som ble journalført og offentliggjort 2. mai, sier Føsker.

Hele rådet går

Når fylkesrådslederen går av, går hele rådet av.

De tre gjenværende i fylkesrådene blir sittende som et slags forretningsministerium til nytt fylkesråd velges 12. juni.

Føsker blir sittende som fylkestingsrepresentant, og vet ikke helt hva han skal jobbe med etter juni.

Han har permisjon fra jobben som kulturskoleleder, og må ta kontakt med arbeidsgiver Nord-Odal kommune og høre om de kan bruke ham til noe.

– Hva har denne saken avdekket av svakheter?

– Den viser brist på rutiner, ugrei kommunikasjon, lemfeldighet med journalføringen. Det er mye å ta tak i, men det gjelder heldigvis ikke hele fylkeskommunen, sier Føsker.

Han tror ikke det blir vanskelig å gå tilbake til vervet som menig fylkestingsrepresentant.

– Målet om 220.000 innbyggere i 2020 er et felles mål vi alle kan gå sammen om og jobbe mot. Vi trenger slike visjoner, sier Njål Føsker før han klemmer fylkespartileder Bente Elin Lilleøkseth, setter seg i bilen, drar for henter unger og kjører hematt.

– Tilliten må gjenreises raskt!

Fylkesråd Aasa Gjestvang (Sp) tar Njål Føskers avgang til etterretning, og ønsker seg en etterfølger som kan aksle trøya og gjenreise tilliten raskt.

Hun går også av som fylkesråd sammen med lederen, men stiller seg til disposisjon for Senterpartiet når nytt fylkesråd skal velges i fylkesstinget 12. juni.

– Jeg har blitt gjeninnsatt i fylkesrådet før. Fylkesrådet gikk da Siv Tørudbakken ga seg som fylkesrådsleder midt i perioden, sier Gjestvang som sier Senterpartiet nå skal ha en prosess før nytt fylkesråd skal velges.

– Hvem ønsker du deg som ny fylkesrådsleder?

– Nei, det blander jeg meg ikke bort i. Det er Arbeiderpartiets bord, men jeg håper det blir en politiker som kan aksle trøya og gå inn med tyngde for å gjenreise tilliten raskt. Det trenger vi virkelig. Scan4news-saken har fått enorme konsekvenser for fylkeskommunen og for fylkespolitikken, sier Gjestvang.

– Var Føskers avgang forutsetningen for at Sp skulle fortsette samarbeidet med Ap?

– Jeg tar Føskers avgang til etterretning. Vi står fast ved hedmarkserklæringen og ønsker å fortsette samarbeidet med Ap ut denne perioden, sier Aasa Gjestvang.

– Avgjørelsen var deres egen

Leder i Hedmark Ap, Bente Elin Lilleøkseth, har tatt til etterretning av to av hennes mest betrodde medarbeidere har trukket seg fra fylkesrådet den siste uka.

– Avgjørelsen har vært deres egen, sier Lilleøkseth.

Hun er lite villig til å snakke om hvilken rolle hun har spilt i Eva Arnseths og Njål Føskers avgang, og lite villig til å snakke om hva som skal til for å gjenreise tilliten til Hedmark Ap.

– Jeg regner med at Hedmarks befolkning ser at vi har ledere som tar ansvar for de feil de har gjort, sier Lilleøkseth.

Hun vil heller ikke ha noen formening om hvem som skal inn for å erstatte Føsker og Arnseth, og heller ikke om hun synes det er naturlig at Per-Gunnar Sveen skal være med videre.

– Nå skal vi ha en prosess i partiet før fylkestinget skal velge nytt fylkesråd. Heldigvis har vi mange gode kandidater å velge mellom, sier Lilleøkseth, som ikke avviser at hun sjøl kan være aktuell.

– Hvilke egenskaper bør den nye fylkesrådslederen ha?

– Et brennende engasjement for Hedmark, evnen til å lytte, evnen til å jobbe nøye og nitid, og tillit, sier Bente Elin Lilleøkseth.

Les mer om pengerotet rundt Scan4news-tildelingen her.