Lauvdal var ansatt som fylkessjef for næring og nyskaping i Hedmark fylkeskommune.

Det var hun som ga Hamar-firmaet Scan4news tilsagn om seks millioner kroner i støtte fra fylkeskommunen – før saken var ferdigbehandlet i fylkesrådet.

– Jeg sendte den i samråd med Eva Arnseth. Jeg gjør ikke slikt på eget initiativ. Eposten ble sendt på vegne av Eva Arnseth og Njål Føsker, har Lauvdal uttalt til Østlendingen tidligere.

Hun er den andre som må gå, etter at Østlendingen avslørte saken i forrige uke. Fra før har fylkesråd Eva Arnseth trukket seg som følge av sin håndtering av saken.

Hedmark fylkeskommune opplyser i dag at Lauvdal i dag har bedt om å bli løst fra sin stilling, på grunn av hennes håndtering av saken.

Hun har fått innvilget sin avskjedssøknad, og vil med det gå over i en annen rådgiverstilling i fylkeskommunen.

Lauvdal slutter i sin gamle stilling på dagen. Inntil videre er det spesialrådgiver Birgit Aasgaard Jenssen som vil fungere i stillingen som fylkessjef.

Les også: – Svært nær mistillit, Ekstraordinært fylkesting tirsdag, Krever full granskning – Føsker fortsetter, Arnseth trakk seg, Brukte nettverk for å få støtte, – Vi er nye og uerfarne, Lovet støtte på forskudd, Tar Scan4news-saken til kontrollutvalget