Høyres Gunnar A. Gundersen er ikke nådig i sin kritikk av byråkratene i klima- og miljøverndepartementet som har utarbeidet faggrunnlaget som skal legges til grunn for regjeringens behandling av saken om bestandsmål for ulv og ulvesonen neste år.

Faggrunnlaget inneholder blant annet beskrivelser av biologi, juridiske rammebetingelser og dagens forvaltning av ulv. Det omfattende dokumentet gir også beskrivelse av ulvesona og ulike måter å fastsette måltall for ulvebestanden.

– Byråkratene er ikke i nærheten av å diskutere et troverdig grunnlag for politikken, og konfliktnivået vil fortsette å være høyt. Det er godt den politiske behandlingen ikke har startet, sier Hedmark Høyres stortingsrepresentant.

Selvfølgeligheter

Gundersen sier rapporten er skuffende lesning. Verst mener han det er at den ikke forholder seg til at det handler om det området i politikken som kanskje skaper de største konfliktene i landet.

– Det er bemerkelsesverdig at man klarer å skrive 86 sider i en rapport som skal være et faggrunnlag for å evaluere ulvesona og bestandsmål for ulv, uten at man tar innover seg at politikken så langt har gitt oss et meget betent konfliktnivå. Jeg stiller spørsmål om byråkratene her har skrevet folk bevisst i hjel med rene selvfølgeligheter, sier Gundersen.

Hva med tapene

Gundersen er også frustrert over at faggrunnlaget ikke diskuterer realitetene i et bestandsbegrep.

Han sier det er oppsiktsvekkende og spør om konfliktnivået vil bli redusert ved å stikke hodet i sanden og ikke skape et ærlig grunnlag for ulvepolitikken.

– Det snakkes om den innavlede Skandinaviske stammen og at den er isolert fra andre populasjoner, men avklarer ikke det vitenskapelige, overordnede spørsmål om ikke dette er en felles bestand.

Som kjent mener jeg at det er det. Da vil det meste av grunnlaget som politikken har vært bygget på falle, sier Gundersen.

Stortingsrepresentanten fra Hedmark reagerer også på at faggrunnlaget ikke forsøker å fastsette de økonomiske tapene for dem som lider tap. Han mener det dreier seg om livsgrunnlaget og livskvaliteten for enkeltmennesker.

Faggrunnlaget, som blant annet slår fast Norges ansvar for ulv uansett avstamning, skal diskuteres i diverse åpne møter. Det første i Elverum fredag. Så kan skriftlige innspill komme fram til 15. desember. Saken om ulv skal behandles i Stortinget neste år.