Anders Kiær sier til Østlendingen at han ikke kan kommentere denne saken på det nåværende tidspunkt. Han vil offentlig verken avkrefte eller bekrefte sitt engasjement i saken.

Han mener det stiller seg annerledes for offentlige instanser som er inne i bildet. Kiær eier i dag 570.000 dekar i Nord-Trøndelag. Ola Mæhle «tok» halvparten av arealet på 1,2 millioner dekar som var til salgs.

I tillegg eier Kiær 230.000 dekar i Østerdalen. Det forteller at familien er vant med store eiendommer.

Borregaard-skogen som ligger i Hedmark er på til sammen 830.000 dekar.

Allmenninger

Etter at Hedmark fylkeskommune bestemte seg for ikke å gå inn på noe skogkjøp, svingte lokale aktører seg. Løiten allmenning og Stange og Romedal Almenning har også sluttet seg til den grupperingen i Hedmark som onsdag la inn bud på de store Borregaard-skogene. I tillegg er det private aktører, blant dem Kiær i Stor-Elvdal.

– Vi har vært interessert i dette i lengre tid, ikke bare de aller siste dagene, sier Arne Erik Myhre, allmenningsbestyrer i Løiten Almenning. Han sier at de er interessert når skog blir solgt i Hedmark, og ikke minst når skogen nærmest ligger inntil deres egne eiendommer.

45.000 dekar av Borregaard-skogen ligger i Løten kommune.
Løiten allmenning eier i dag 225.000 dekar, og 160.000 dekar er produktiv skog.

– Har dere penger til å kjøpe skog?

– Et eventuelt skogkjøp må basere seg på lånte penger, konstaterer Arne Erik Myhre.

Flere kommuner

Trysil og Våler kommune går i bresjen i denne budrunden. Våler gjorde tidlig et politisk vedtak som satte ordfører Kjell Konterud i posisjon. Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug måtte innkalle til et raskt møte onsdag kveld for å få nødvendig handlingsrom, og det fikk han mot Høyres og Fremskrittspartiets stemmer.

Dette er et uforpliktende bud.

– Dersom Orkla finner vårt bud interessant, kan vi få tilgang på alle opplysninger som er nødvendig for å kunne beregne en fullstendig verdi på eiendommene. Først da kan vi begynne det endelige arbeidet med å vurdere finansiering og lønnsomhet, skriver Norderhaug blant annet.«Vi har vært interessert i dette i lengre tid»
@Sitat-signatur:Allmenningsbestyrer i Løten, Arne Erik Myhre