Den planlagte sommeravslutningen ved Austmarka skole tirsdag kveld ble avlyst da bortføringen ble kjent.

Ordfører Øystein Østgaard i Kongsvinger kommune har nedsatt et kriseteam på rådhuset og følger situasjonen tett.

LES OGSÅ:

– Det er helt forferdelig at noe slikt skal skje i stille, fredelige Kongsvinger, sier ordføreren til NTB.

Kommunen har gjort sine sykepleiere og helsesøstre tilgjengelige for medelever og andre berørte som kan ha behov for noen å snakke med.

– Dette kan være en traumatisk opplevelse også for andre, understreker Østgaard.

– Sykepleiere med psykisk helsevern som spesiale samt helsesøstre er tilgjengelige for dem som måtte ha behov for å snakke med dem, opplyser kommunen i en pressemelding.

Skolen konsentrerer seg om å ta vare på dem som har behov for samtaler. Onsdag planlegger ledelsen å ha samtaler med resten av elevene ved skolen.

Fosterfamilien til jentene har fått tilbud om og har takket ja til hjelp og støtte fra Kongsvinger kommune sitt kriseteam, melder politiet tirsdag kveld.